ZAPRASZAMY NA STUDIA

Studia I stopnia (stacjonarne)

Rekrutacja na kierunkach:

 • Filologia polska
 • Sztuka pisania
 • Logopedia ogólna i kliniczna
 • Filologia bałtycka
 • Slawistyka
 • Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

Harmonogram rekrutacji:

I tura

 • początek rejestracji w IRK: 06.06.2022;
 • koniec rejestracji w IRK: 05.07.2022;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 11.07.2022;
 • sprawdzian znajomości języka polskiego (jeśli dotyczy): 14.07.2022;
 • rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna: 14-15.07.2022;
 • ogłoszenie wyników: 19.07.2022;
 • przyjmowanie dokumentów: od 20.07.2022 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

II tura – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

 • początek rejestracji w IRK: 17.08.2022;
 • koniec rejestracji w IRK: 12.09.2022;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 16.09.2022;
 • sprawdzian znajomości języka polskiego (jeśli dotyczy): 21.09.2022;
 • rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna: 21.09.2022;
 • ogłoszenie wyników: 26.09.2022;
 • przyjmowanie dokumentów: od 27.09.2022 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

Studia II stopnia

Rekrutacja na kierunkach:

 • Filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne)
 • Logopedia ogólna i kliniczna
 • Filologia bałtycka
 • Slawistyka
 • Kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 • Sztuki społeczne
 • Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie
 • Filologia polskiego języka migowego

Harmonogram rekrutacji:

I tura

 • początek rejestracji w IRK: 06.06.2022;
 • koniec rejestracji w IRK: 09.07.2022;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 11.07.2022;
 • egzamin wstępny na kierunek filologia polska: 14.07.2022;
 • rozmowy kwalifikacyjne na studia na kierunkach filologia polskiego języka migowego, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, sztuki społeczne: 14-15.07.2022;
 • rozmowa kwalifikacyjna na kierunku logopedia ogólna i kliniczna: 15.07.2022;
 • ogłoszenie wyników: 19.07.2022;
 • przyjmowanie dokumentów: od 20.07.2022 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

II tura – w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze

 • początek rejestracji w IRK: 17.08.2022;
 • koniec rejestracji w IRK: 16.09.2022;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 16.09.2022;
 • egzamin wstępny na kierunku filologia polska: 21.09.2022;
 • rozmowy kwalifikacyjne na studia na kierunkach filologia polskiego języka migowego, logopedia ogólna i kliniczna, kulturoznawstwo – wiedza o kulturze, sztuki społeczne: 21.09.2022;
 •  ogłoszenie wyników: 26.09.2022;
 • przyjmowanie dokumentów: od 27.09.2022 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

Terminy są zgodne z uchwalonym 16 czerwca 2021 r. przez Senat UW harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2022/2023.

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5917/zał%20nr%204.pdf

 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Co zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji?

W razie wątpliwości warto skorzystać z przewodnika: Rekrutacja krok po kroku.

Gdzie szukać pomocy?

 • w centralnym Biurze ds. Rekrutacji UW (przed założeniem konta w IRK)
 • u Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Polonistyki (po założeniu konta w IRK opcja „zadaj pytanie" jest to podstawowa forma kontaktu z nami).

W wyjątkowych sytuacjach można także pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl.