ZAPRASZAMY NA STUDIA

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja na studia na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2021/2022 odbędzie zgodnie z harmonogramami:

Harmonogram rekrutacji na studia I stopnia (I tura)

 • początek rejestracji w IRK: 7.06.2021;
 • koniec rejestracji w IRK: 5.07.2021;
 • ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 6.07.2021;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 9.07.2021;
 • egzamin wstępny (jeśli dotyczy) 13-16.07.2021;
 • ogłoszenie wyników: 19.07.2021;
 • przyjmowanie dokumentów: od 20.07.2021

II turę uruchomimy pod warunkiem, że w I turze nie wypełni się limit miejsc.

Harmonogram rekrutacji na studia II stopnia:

 • początek rejestracji w IRK: 7.06.2021;
 • koniec rejestracji w IRK: 9.07.2021;
 • egzamin wstępny (jeśli dotyczy): 14-15.07.2021;
 • ogłoszenie wyników: 19.07.2021;
 • przyjmowanie dokumentów: od 20.07.2021.

II turę uruchomimy pod warunkiem, że w I turze nie wypełni się limit miejsc.

Terminy są zgodne z uchwalonym 24 czerwca 2020 przez Senat UW harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

Forma egzaminów i składania dokumentów zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej. Podamy ją w terminie późniejszym.

 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Co zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji?

W razie wątpliwości warto skorzystać z przewodnika: Rekrutacja krok po kroku.

Gdzie szukać pomocy?

 • w centralnym Biurze ds. Rekrutacji UW (przed założeniem konta w IRK)
 • u Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Polonistyki (po założeniu konta w IRK opcja „zadaj pytanie" jest to podstawowa forma kontaktu z nami).

W wyjątkowych sytuacjach można także pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl.