ZAPRASZAMY NA STUDIA

W II turze rekrutacji prowadzimy nabór na studia:

I stopnia na kierunkach:

 • filologia bałtycka
 • slawistyka

Harmonogram rekrutacji:

 • początek rejestracji w IRK: 10.08.2021;
 • koniec rejestracji w IRK: 13.09.2021;
 • ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 14.09.2021;
 • ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów: 17.09.2021;
 • egzamin wstępny (jeśli dotyczy) 22.09.2021;
 • ogłoszenie wyników: 24.09.2021;
 • przyjmowanie dokumentów: od 27.09.2021 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

II stopnia na kierunkach:

 • filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne)
 • filologia bałtycka
 • filologia polskiego języka migowego
 • slawistyka
 • filologia klasyczna – studia śródziemnomorskie
 • kulturoznawstwo – wiedza o kulturze
 • sztuki społeczne

Harmonogram rekrutacji:

 • początek rejestracji w IRK: 10.08.2021;
 • koniec rejestracji w IRK: 17.09.2021;
 • ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 18.09.2021;
 • egzamin wstępny (jeśli dotyczy) 22.09.2021;
 • ogłoszenie wyników: 24.09.2021;
 • przyjmowanie dokumentów: od 27.09.2021 (proszę śledzić komunikaty w systemie IRK)

 

Terminy są zgodne z uchwalonym 24 czerwca 2020 przez Senat UW harmonogramem rekrutacji na rok akademicki 2021/2022.

Forma egzaminów i składania dokumentów zależy od rozwoju sytuacji epidemicznej. Podamy ją w terminie późniejszym.

 

CO WARTO WIEDZIEĆ?

Co zrobić, aby wziąć udział w rekrutacji?

W razie wątpliwości warto skorzystać z przewodnika: Rekrutacja krok po kroku.

Gdzie szukać pomocy?

 • w centralnym Biurze ds. Rekrutacji UW (przed założeniem konta w IRK)
 • u Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Polonistyki (po założeniu konta w IRK opcja „zadaj pytanie" jest to podstawowa forma kontaktu z nami).

W wyjątkowych sytuacjach można także pisać na adres: rekrut.polon@uw.edu.pl.