Z życia WydziałU

Publikacja „Poetyki protestu”

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich oraz Koło Naukowe Teorii Literatury 'Parabaza' z przyjemnością informują o wydaniu pokonferencyjnej publikacji „Poetyki protestu" (red. Monika Kopcik, Karolina Kulpa, Anna Piniewska, Piotr Sidorowicz, Danuta Ulicka).

„Poetyki protestu" powstały w wyniku dyskusji podczas konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Teorii Literatury i Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich. Obrady odbyły się w formule zdalnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego między 6 a 14 marca 2021 roku. Tematem prezentowanych w zbiorze tekstów jest problematyka protestu, buntu i sprzeciwu analizowana za pomocą nowoczesnych koncepcji humanistycznych zaczerpniętych między innymi z disability studies, socjologii literatury czy studiów nad tańcem.

Szczegóły: https://www.wuw.pl/product-pol-15469-Poetyki-protestu.html

Rozstrzygnięcie Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego

„Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym" został rozstrzygnięty. W tegorocznej – IV edycji konkursu ocenie poddawane były rozprawy magisterskie. Członkowie komisji   zdecydowali o przyznaniu nagrody 

magister Marii Rogaczewskiej za rozprawę magisterską

„Kęs przestrzeni" dla tłumacza. Opisy natury w Leśmianowych przekładach nowel Poego.

 

Zwyciężczyni serdecznie gratulujemy!

Przewodnicząca

prof. dr hab. Ewa Szczęsna

Członkowie komisji:

dr Robert Birkholc

dr Weronika Kostecka

dr Maria Makaruk

Sekretarz komisji

dr Weronika Lipszyc

Zaproszenie na II Dyktando UW

Szanowni Państwo,

Obserwatorium Językowe UW, Poradnia Językowa UW oraz Centrum Współpracy i Dialogu UW serdecznie zapraszają studentów, doktorantów oraz pracowników Państwa jednostki do wzięcia udziału w II Dyktandzie Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędzie się online 25 listopada 2021 r. o godz. 15.00.

Każdy uczestnik Dyktanda otrzyma dyplom, a zwycięzcy – tytuł Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii 2021 i Uniwersyteckiego Wicemistrza Ortografii 2021.

Pod linkiem https://we.tl/t-NinRgZwrbP przesyłamy plansze graficzne, którą mogą Państwo wykorzystać na swoim fanpejdżu jako zachętę do uczestnictwa w tej zabawie. Bylibyśmy również wdzięczni za umieszczenie informacji o Dyktandzie na stronach internetowych Państwa wydziału i tworzących go jednostek.

Osoby zainteresowane udziałem w Dyktandzie prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Znajdują się one na stronie https://obserwatoriumjezykowe.uw.edu.pl/ii-dyktando-uw/.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

 
Z wyrazami szacunku – członkowie kapituły Dyktanda

dr hab. Katarzyna Kłosińska, prof. ucz.
dr Agata Hącia
dr Barbara Pędzich
dr Jarosław Łachnik

Stypendia dla laureatów olimpiad krajowych i uczestników olimpiad międzynarodowych

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Stypendium w wysokości 1000 zł/m-c (dla laureata krajowej olimpiady przedmiotowej) oraz 2000 zł/m-c (dla finalisty olimpiady międzynarodowej) przyznawane jest na okres roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 września.

Stypendium nie wyklucza się ze stypendium rektora.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada.

Więcej informacji:

  1. https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/.../stypendia.../
  2. https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/

Kursy poprawnej polszczyzny

Instytut Języka Polskiego UW otwiera dla wszystkich chętnych zapisy na kursy poprawnej polszczyzny, prowadzone na platformie e-learningowej Kampus Projekty. Formularze rejestracyjne są dostępne na stronach:

http://ijp.uw.edu.pl/.../poprawna-polszczyzna-ortografia.../

http://ijp.uw.edu.pl/.../poprawna-polszczyzna.../

Koszt jednego kursu to 654 zł. Rejestracja potrwa do 21.11.2021 r.

Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja

Kurs e-learningowy „Poprawna polszczyzna: ortografia i interpunkcja" jest polecany wszystkim osobom, dla których język polski jest narzędziem pracy. Przydatny jest zarówno dla osób z wykształceniem polonistycznym, filologicznym, jak i specjalistów z innych dziedzin. Kurs pozwoli uczestnikom usystematyzować wiedzę o zdradliwej i trudnej dla użytkownika ortografii oraz ułatwi zrozumienie zasadniczych mechanizmów rządzących zasadami pisowni i interpunkcji, a także zapozna z mniej znanymi prawidłami w tym zakresie.

Poprawna polszczyzna: zagadnienia gramatyczne

Kurs e-learningowy „Poprawna polszczyzna: zagadnienia gramatyczne" jest polecany wszystkim osobom, dla których język polski jest narzędziem pracy i dla których ważna jest precyzja i poprawność wypowiedzi. Przydatny jest zarówno dla osób z wykształceniem polonistycznym, filologicznym, jak i specjalistów z innych dziedzin. Obejmuje zarówno zagadnienia związane z odmianą poszczególnych wyrazów polskich, w tym także nazw własnych, jak i zasady budowy logicznych zdań. Jest to bowiem podstawowy budulec dobrych i skutecznych tekstów – informacyjnych, reklamowych, perswazyjnych itd.

Serdecznie zapraszamy!

„Pomiędzy słowami” – rekrutacja przedłużona

Rekrutacja do Szkoły historii literatury polskiej i wiedzy o języku polskim

„Pomiędzy słowami"

została przedłużona do 30 października. Zajęcia w języku angielskim odbędą się w dwóch sesjach: zimowej (wyłącznie online 15.11-5.12.2021) i letniej (online: 25-29.05 i onsite: 9-13.05.2022). Uczestnicy projektu otrzymają stypendia pozwalające na refundację kosztów podróży, zakwaterowania i ubezpieczenia zdrowotnego.

Szczegóły projektu: https://pomiedzyslowami.polon.uw.edu.pl.

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/ba74ZXwLzdPExqXw5.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w projekcie pozakonkursowym pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów" (Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18).

„Pomiędzy słowami”

Ruszyła rekrutacja do Szkoły historii literatury polskiej i wiedzy o języku polskim „Pomiędzy słowami"! Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich studentów zagranicznych zainteresowanych polską kulturą.

Zajęcia w języku angielskim odbędą się w dwóch sesjach: zimowej (wyłącznie online 15.11-5.12.2021) i letniej (online: 25-29.05 i onsite: 9-13.05.2022). Uczestnicy projektu otrzymają stypendia pozwalające na refundację kosztów podróży, zakwaterowania i ubezpieczenia zdrowotnego.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w projekcie pozakonkursowym pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów" (Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18).

Festiwal Nauki

Zapraszamy na spotkania organizowane przez Wydział Polonistyki UW w ramach 25. Festiwalu Nauki! Proponujemy następujące zajęcia:

18 września (sobota), 11.00-14.00
M. Wanot-Miśtura i Fundacja Języka Polskiego,

Z językiem za pan brat – gra edukacyjna

wiek uczestników: co najmniej 7 lat; maksymalna liczba osób: 40
stacjonarnie: Kampus Główny UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zbiórka przed Wydziałem Polonistyki UW

 

18 września (sobota), 12.00-16.00
E. Modrzejewska, K. Rogowska, A. Łukomska, N. Borzuta oraz Pracownia Retoryki Stosowanej,

Dyskusja od podstaw. Warsztaty z debatowania

online: https://zoom.us/j/96601106426
Meeting ID: 966 0110 6426
Passcode: Rz545G

 

18 września (sobota), 14.00-15.30
W. Kostecka, M. Skowera,

Literatura (dla) pokolenia Z. Tematy i problemy współczesnej polskiej prozy młodzieżowej – wykład

online: https://us02web.zoom.us/j/87829691057

 

18 września (sobota), 16.30-18.00
A. Szurek, W. Pisula, K. Kulpa oraz Pracownia Retoryki Stosowanej i Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki,

Jak się odnaleźć w sytuacji retorycznej? – warsztat

online: meet.google.com/abi-sqws-occ

 

20 września (poniedziałek), 17.00-18.00
M. Derwojedowa,

Feminatywy w polskim dyskursie parlamentarnym – wykład

online: meet.google.com/qad-yjrr-gpi

 

21 września (wtorek), 17.00-18.30
A. Żurek-Huszcz,

Kropki, kreski i ogonki – o zawiłościach polskiego alfabetu – warsztat

online: https://us02web.zoom.us/j/86851004700

 

22 września (środa), 18.00-19.30
M. Wanot-Miśtura i Fundacja Języka Polskiego,

PROSTO do celu: warsztaty językowe

wiek uczestników: co najmniej 16 lat
online; obowiązują zapisy: shorturl.at/wBCFG

 

22 września (środa), 16.00-17.00
K. Hryniewicz,

Adam Zagajewski – poeta, filozof, obrońca wysokiego stylu – wykład

online: https://meet.google.com/uuh-vwyg-awg

 

23 września (czwartek), 16.00-18.00
M. Wanot-Miśtura i Fundacja Języka Polskiego,

Czy umiesz (w) polski? – konkurs dla młodzieży w wieku 14-19 lat

stacjonarnie; obowiązują zapisy: shorturl.at/bnsS2

 

26 września (niedziela), 14.00-15.15
T. Jędrzejewski,

Jak pisać? Wskazówki dla maturzystów i licealistów: przyszłych autorów recenzji, felietonów i esejów – wykład, dyskusja

stacjonarnie: Instytut Filologii Klasycznej, ul. Krakowskie Przedmieście 1, s. 6

 

Z powodu ograniczeń pandemicznych i lokalowych, w spotkaniach stacjonarnych będzie mogło wziąć udział ok. 15 osób.

Szczegółowe informacje na temat planowanych spotkań znajdą Państwo w programie: https://festiwalnauki.edu.pl/program/spotkania.

Program „Pomiędzy słowami”

Zapraszamy na stronę internetową projektu „Pomiędzy słowami".  Podczas realizacji projektu zostanie zorganizowana SZKOŁA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ I WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM DLA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH. Rekrutacja rusza 27 września 2021 r. Więcej szczegółów na http://pomiedzyslowami.polon.uw.edu.pl

SPOTKANIA MIRONOLOGICZNE III (cz. II)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Spotkaniach Mironologicznych poświęconych twórczości Mirona Białoszewskiego, organizowanych przez Fundację im. Mirona Białoszewskiego, Instytut Badań Literackich PAN oraz Instytut Kultury Polskiej UW.

W pięćdziesiątą rocznicę wydania „Pamiętnika z powstania warszawskiego" (z rocznym opóźnieniem zrządzonym przez pandemię) zapraszamy do udziału w sesji naukowej dotyczącej tego utworu, okoliczności i kontekstu jego powstania, recepcji i funkcjonowania w zbiorowej pamięci Warszawy i nie tylko, jego znaczenia w historii literatury.

Sesja odbędzie się online w piątek 2 lipca i będzie transmitowana na Facebooku Instytutu Kultury Polskiej UW

Zobacz szczegółowy program. [JPG]

Program NAWA – SPINAKER

(English below)

Informujemy, że na Wydziale Polonistyki UW (w Instytucie Literatury Polskiej i Instytucie Języka Polskiego) od 1 lipca br. realizowany będzie program NAWA – SPINAKER („Pomiędzy słowami" – szkoła historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych). Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w projekcie pozakonkursowym pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów" (Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego), określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 16/18).

Celem projektu będzie utworzenie nowego intensywnego międzynarodowego programu kształcenia i organizacja szkoły historii literatury i wiedzy o języku polskim dla studentów zagranicznych (studiów I-II stopnia). Zajęcia w języku angielskim odbędą się w dwóch sesjach: zimowej (wyłącznie online 22.11-5.12.2021) i letniej (online: 25-29.05 i onsite: 9-13.05.2022). Uczestnicy projektu otrzymają stypendia (w wysokości ok. 1 400 EUR) pozwalające na refundację kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

Planowane efekty: podniesienie poziomu nauczania zdalnego, umiędzynarodowienie programu kształcenia w Instytucie Literatury Polskiej i Instytucie Języka Polskiego, zainteresowanie studentów zagranicznych ofertą dydaktyczną Wydziału Polonistyki i wzmocnienie jego pozycji w zakresie studiów nad kulturą polską oraz przygotowanie infrastruktury dla podobnych działań w przyszłości.

Zespół:

Dr Marcin Będkowski

Dr Magdalena Cabaj

Dr hab. Magdalena Derwojedowa

Dr Marta Falkowska

Dr hab. Alina Molisak

Mgr Katarzyna Muszyńska

Dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik

Dr hab. Magdalena Zawisławska

Wkład Funduszy Europejskich: 310 250 PLN.

Rekrutacja uczestników: 20.09-22.10.2021. Więcej informacji na stronie www projektu, która będzie dostępna od 1 września!

Kontakt: pomiedzyslowami@uw.edu.pl

Koordynator projektu: dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik, m.wojtkowska-maksymik@uw.edu.pl

 

We would like to inform you that the NAWA - SPINAKER programme ("Pomiędzy słowami" - school of literature, history, and knowledge of Polish language for foreign students) will be implemented at the Faculty of Polish Studies of the University of Warsaw (Institute of Polish Literature and Institute of Polish Language) from the 1st of July this year. The programme is co-financed by the European Social Fund within the framework of the Operational Programme Knowledge Education Development, a non-competitive project entitled " Supporting the institutional capacity of Polish higher education institutions through the creation and implementation of international study programs" (Action 3.3. Internationalization of Polish higher education), specified in the application for project co-financing No. POWR.03.03.00-00-PN 16/18).

The project objectives will be to create a new intensive international educational programme and to organize a school of history of literature and knowledge of Polish language for foreign students (undergraduate and postgraduate). Classes in English will be held in two sessions: winter (online: 22.11-5.12.2021) and summer (online: 25-29.05 and onsite: 9-13.05.2022). Participants will receive scholarships (of about EUR 1,400) to reimburse travel, accommodation, and food costs.

Planned effects: raising the level of remote teaching, internationalization of the teaching programme at the Institute of Polish Literature and the Institute of Polish Language, attracting foreign students to the teaching offer of the Faculty of Polish Studies and strengthening its position in the field of Polish culture studies, preparing the infrastructure for similar activities in the future.

 

Academic team:

PhD Marcin Będkowski

PhD Magdalena Cabaj

Prof. Magdalena Derwojedowa

PhD Marta Falkowska

Prof. Alina Molisak

MA Katarzyna Muszyńska

Prof. Marta Wojtkowska-Maksymik

Prof. Magdalena Zawisławska

 

European Funds contribution: 310 250 PLN.

Recruitment of participants: 20.09-22.10.2021. More information on the project website, which will be available from 1 September!

Contact: pomiedzyslowami@uw.edu.pl

Project Coordinator: Prof. Marta Wojtkowska-Maksymik, m.wojtkowska-maksymik@uw.edu.pl

 

 

Wydziałowi pełnomocnicy ds. równości

Dziekan Wydziału, prof. Zbigniew Greń, powołał pełnomocniczkę i pełnomocnika ds. równości na Wydziale Polonistyki. To dr Agata Łuksza (agata.luksza@uw.edu.pl) i dr Łukasz Wróbel (l.wrobel@uw.edu.pl).

Pełnomocnicy zostali powołani we współpracy ze środowiskiem studenckim, które wyszło z inicjatywą powołania pełnomocniczki i pełnomocnika ds. równości. Dr Agata Łuksza i dr Łukasz Wróbel uzyskali jednoznacznie pozytywną opinię Rady Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki.

Zadania pełnomocników opisano tutaj.

Przypominamy też, że na stronie wydziału uruchomiliśmy zakładkę „Gdzie znajdę wsparcie?", w której znajdują się informacje o osobach i instytucjach, do których możecie się zwrócić, gdy potrzebujecie wsparcia lub pomocy.

IV edycja Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego

Zajęcia z metodologii badań i statystyki dla językoznawców

Szanowni Państwo,

W ramach Działania II 3.7 „Wielojęzyczność" IDUB UW, którym kieruję, chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń badawczą dla językoznawców, zarówno w postaci zakupu potrzebnej aparatury, jak i w postaci wsparcia metodologicznego badań. Planujemy w semestrze letnim zaproponować Państwu cykl szkoleń z metodologii badań empirycznych i statystyki (8-12 godzin), które będzie prowadzić dr Magdalena Łuniewska-Etenkowska, zatrudniona jako post-doc (adiunkt) w ramach Działania II 3.7. Ma ona bogate doświadczenie zarówno jako badaczka-psycholingwistka, statystyk, jak i nauczyciel akademicki (tu jej profil na Google Scholar https://scholar.google.pl/citations?user=C_HpaxoAAAAJ&hl=pl). Zajęcia przeznaczone będą dla językoznawców (przede wszystkim dla pracowników i doktorantów Wydziału Neofilologii, Wydziału Polonistyki i Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW). 

Dr Łuniewska dostosuje treść i formę pracy do Państwa potrzeb, dlatego chcemy zebrać informacje dotyczące zapotrzebowania na zajęcia i/lub konsultacje z zakresu metodologii badań empirycznych, obróbki danych i statystyki. Przesyłamy link do ankiety, która pozwoli poznać Państwa potrzeby:  

Wypełnienie ankiety zajmuje maksymalnie 5 minut. Prosimy o wypełnienie jej do 25 stycznia 2021. Mając dane z ankiety odezwiemy się z konkretną ofertą do tych osób, które wyrażą chęć uczestnictwa w szkoleniach. Zajęcia będą prowadzone w semestrze letnim (od końca lutego lub początku marca 2021).  

W razie pytań proszę o kontakt na adres: a.otwinowska@uw.edu.pl

Z wyrazami szacunku,  

Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic

Sprawozdania z działalności kół naukowych

Szanowni Państwo,

w imieniu Kierownika Jednostki Dydaktycznej bardzo proszę o złożenie sprawozdań z rocznej działalności prowadzonych przez Państwa kół naukowych. Sprawozdania powinny zostać złożone wyłącznie w formie skanów:

Wzór sprawozdania stanowi załącznik do nr 3 do Zarządzenia nr 152 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 14 października 2019. Znajdą je Państwo na stronie: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5088/M.2019.334.Zarz.152.pdf.

W stosunku do zasad ubiegłorocznych obowiązują następujące zmiany:

a. oba sprawozdania składają Państwo wyłączenie w formie elektronicznej (skany);

b. oba sprawozdania musi podpisać prezes organizacji;

c. podpis opiekuna może zastąpić potwierdzenie złożone z wykorzystaniem poczty elektronicznej ze służbowego adresu opiekuna (§ 11 ust. 3 zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2). Potwierdzenie może przyjąć formułę: Zapoznałem się / zapoznałam się ze sprawozdaniem koła (nazwa) i akceptuję jego treść. Taki e-mail proszę dołączyć (PDF) jako integralną część obu sprawozdań.

d. podpis KJD wymagany na sprawozdaniu składanym do rektoratu można zastąpić potwierdzeniem złożonym z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Po otrzymaniu Państwa sprawozdań KJD wyśle do Biura ds. Studenckich zbiorczy mail w tej sprawie. Nie muszą Państwo zdobywać tych podpisów samodzielnie.

e. do obu sprawozdań powinni Państwo dołączyć listę członków organizacji. Nie muszą oni jednak jej podpisywać ani wysyłać e-maili zastępujących podpisy.

Zwracam się z prośbą o przesłanie sprawozdań w nieprzekraczalnych terminach (24.01 i 31.01). Niezłożenie sprawozdania wydziałowego jest równoznaczne z rezygnacją z dofinansowania dziekańskiego.

Z wyrazami szacunku
dr hab. Monika Kresa
kierownik studiów na kierunku filologia polska

Ankiety ewaluacyjne

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą nr 26 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z 28 sierpnia 2020 r. w tym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych UW będą realizowane we wszystkich jednostkach przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem
USOS.

Bardzo prosimy wszystkich studentów o wypełnienie ankiety w momencie wskazanym przez osobę prowadzącą zajęcia (przeznaczone będzie na ten cel około 15 minut zajęć).

Ankiety będą dostępne od 11 do 31 stycznia 2021 r.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.
UWAGA: do wypełnienia ankiety w aplikacji mobilnej konieczne jest jej zaktualizowanie do najnowszej wersji!

dr Łukasz Książyk

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

„Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym" został rozstrzygnięty. W tegorocznej – III edycji konkursu ocenie poddawane były rozprawy doktorskie. Członkowie komisji   zdecydowali o przyznaniu nagrody  dr. Maciejowi Skowerze za rozprawę doktorską 

„Klasyka literacka dla młodych odbiorców w kulturowym imaginarium. Mitobiografie Lewisa Carrolla, L. Franka Bauma i J. M. Barriego oraz mikrohistorie ich dzieł".

Zwycięzcy serdecznie gratulujemy !

Przewodnicząca

prof. dr hab. Ewa Szczęsna

Członkowie komisji:

prof. dr hab. Michał Kuziak

prof. dr hab. Ewa Paczoska

dr hab. Przemysław Pietrzak

Sekretarz komisji

dr Weronika Lipszyc

Ankieta dla logopedów

Jesteśmy logopedami i pracownikami Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Nasze zainteresowania koncentrują się wokół problematyki wielojęzyczności i praktycznych zagadnień związanych z diagnozą oraz terapią logopedyczną dzieci dwujęzycznych.

Do polskich logopedów coraz częściej trafiają po pomoc dzieci cudzoziemskie lub dzieci wychowujące się w Polsce w rodzinach dwujęzycznych. To ważne, żeby zapewnić im właściwą opiekę logopedyczną.

Zwracamy się zatem do wszystkich logopedów praktyków, by podzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzenia diagnozy i terapii dzieci. Chcemy lepiej poznać sytuację i potrzeby logopedów w tym zakresie.

Wyniki ankiety posłużą nam do opracowania narzędzia diagnostycznego, które będzie pomocne w codziennej pracy z dziećmi dwujęzycznymi. Ankieta jest anonimowa.

Będziemy wdzięczne za wypełnienie ankiety (https://forms.gle/omrGHr3RzyGDhPkR6) i odpowiedź na wszystkie pytania.

– Joanna Zawadka, Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska (IPS UW)

Survey of the needs of speech-language therapists (SLTs) in the context of diagnosis and therapy of bilingual (and multilingual children)

The purpose of the survey is to learn the needs of speech-language therapists (SLTs) working or planning to work with bilingual (and multilingual) children. The survey is anonymous. The results of the survey will be used for scientific and didactic purposes. We will be grateful for answering every question of the survey (https://forms.gle/FQJpg9DEou1KtS4b7).

Bedarfsermittlung für Logopäden im Rahmen der Diagnose und Therapie zweisprachiger (und mehrsprachiger) Kinder

Ziel der Umfrage ist es, die Bedürfnisse von Logopäden, die mit zweisprachigen (mehrsprachigen) Kindern arbeiten oder arbeiten möchten, herauszufinden. Die Umfrage ist anonym. Die Umfrageergebnisse werden für Forschungs- und Lehrzwecke verwendet. Wir wären Ihnen sehr dankbar für die Beantwortung jeder Frage der Umfrage (https://forms.gle/u1NN29V4wuM3va4t7).

Wyniki konkursu

Jakie życzenia świąteczne mógłby złożyć nam dziś Adam Mickiewicz? Jaką bożonarodzeniową radą uraczyłby nas Mikołaj Rej? Co skreśliliby na kartach świątecznych Eliza Orzeszkowa lub Czesław Miłosz?

Kilka dni temu taki konkurs ogłosiliśmy na fanpage'u Wydziału (www.facebook.com/PolonistykaUW). Oto jego wyniki:

 

Pani Natalia Dzieciątko jako Eliza Orzeszkowa

Moi kochani!

Choć W klatce zamknięci przez rok niemal cały, pozbawieni zostaliście wielu przyjemności, czy to w mieście czy na prowincji, z różnych sfer i religii, nie porzucajcie nadziei, gdyż nieczęsto bratem bliźniaczym mądrości bywa smutek, choć byście tego nawet nie chcieli. Jednak do sióstr moich, w tym roku specjalne życzenia kieruję, bo nawet przez płytę nagrobną widzę co się tu szykuje. Pamiętajcie: na Chama należy uważać, Cnotliwych, niepotrzebnie nie udawać. Żebyście z jakimś Henkiem o Nobla walczyć nie musiały, choćbyście przez to i Jędzą zostały. Zdziwieni pewnie jesteście nieco, ale przychodzę dziś do Was, w trochę innym anturażu, gdyż o byt już swój spokojna, opisów lasów wydłużać nie muszę, ale jeszcze o jedno zdanie tylko się pokuszę.

Na koniec życzę Wam drodzy Melancholicy, by te zimowe wieczory okazały się nieco cieplejsze w rodzinnym gronie, niż te u mojego męża, po syberyjskiej świata stronie,

Wasza, prawie znad Niemna, zawsze mężna i zdrowa

Eliza Orzeszkowa

 

Pani Weronika Sztengreber jako Juliusz Słowacki

Skoroście piosnkę z głębi Niemna usłyszeli,

Nie pozostaje już więcej nic – aniżeli

Memu Słowu dać tworzyć życzenia dla cór pióra.

Och! Pomijać nie mogę męskiego pierwiastka,

(Choć jest go na polonistyce ledwie garstka)

To i do nich słać będę me błogosławieństwa,

Na początek: by się zarazy bezeceństwa

Skończyły. Chcę, aby nasze oczy widziały,

Jak tętni życie, jak otwierają się wydziały.

Życzę Wam, by Was miłowano tak serdecznie,

Jak ja swą matkę miłować umiałem – wiecznie

I prawdziwie. Byście mieli rodaka wiernego,

Poczciwego, jak i ja miałem: Krasińskiego!

W tej chwili wypadałoby Wam życzyć szczęścia,

Czego jeszcze… może zdrowia, może zamęścia…

Lecz to wszystko marności, czytelniku drogi!

Z piersi mej inna się wyrywa mowa. Błogi

Duch przeze mnie przechodzący często,

Objawić chce swoją prawdę, swoje poselstwo:

Niech Duch nie lgnie ku zaleniwieniu nijaki

Niechaj stale przewyższa Chrystusy-ślimaki!

Niech wypełnią Was poezyje, jaka myśl nowa,

By język wypowiedział, co pomyśli głowa.

I niech Was szczeblujący Duch w opiece chowa

Tego życzę Wam wszystkim ja – Juliusz. Syn Słowa.

 

Pani Zuzanna Hanuszewicz jako Adam Mickiewicz

Leją się łzy czyste, rzęsiste na myśl o zimowej

Polszczy – w niej wszystko czerstwi, weseli, zachwyca –

Tak zawsze mówi o Polszczy sędzia Soplica.

Podczas nocy wigilijnej, obsydianowej,

Gdy w niebiosach złocić się będzie gwiazda Betlejemska,

Niechaj każda Wasza potrawa na stole będzie nieziemska!

Najpierw trza podzielić się opłatkiem białym –

Tę tradycję podtrzymuje się w Soplicowie całym;

Później czas na barszcz czerwony z uszkami,

Karpia smażonego, kapustę z grzybami,

Śledzie, makówki, kompot z suszu i pierogi z kapustą,

To można nazwać iście królewską ucztą!

W Wigilię nie zaszkodzi bigosu jeszcze zjeść,

Aby w taki sposób Panu Tadeuszowi oddać cześć.

Niechaj pod Waszą choinką znajdzie się stos prezentów

Od Świętego Mikołaja i jego weselnych elfów;

Wasze święta będą beztroskie i pełne miłości;

tylko szczęście w Waszym domu zagości,

a czas spędzony z rodziną sprawi Wam dużo radości.

Adam Mickiewicz

 

Zwycięzcom gratulujemy!


Nagrody „Literatury na świecie”

Z radością i dumą zawiadamiamy, że spośród przyznanych właśnie prestiżowych nagród „Literatury na świecie" za rok 2019 aż trzy trafiły do pracowników naszego Wydziału!

W kategorii „Proza" nagrodę zdobyła Inga Grześczak z IFK za przekład „Opowieści uciesznych" Poggia Braccioliniego (więcej o książce, próbka zawartości i możliwość zakupu tu: https://www.wuw.pl/product-pol-11623-Opowiesci-ucieszne-PDF.html?fbclid=IwAR0P2lnk950uzK26VZvJW7LuSoUPE64aNlNbKJEkjQG8jKM8UTpGHQ2Mg0M).

W kategorii „Inicjatywa wydawnicza" nagrodę otrzymał prof. Włodzimierz Olszaniec z IFK za redagowaną przez niego (wspólnie z Mikołajem Olszewskim) serię „Biblioteka Renesansowa" - w której właśnie ukazał się przekład Poggia.

W kategorii „Literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka" nagroda przypadła prof. Pawłowi Majewskiemu z IKP. Jego nagrodzona książka nosi tytuł „Święto języka. Szkice o relacjach między światem, słowem a umysłem ludzkim" (https://www.wuw.pl/product-pol-10651-Swieto-jezyka-Szkice-o-relacjach-miedzy-swiatem-slowem-a-umyslem-ludzkim.html).