WŁADZE I ADMINISTRACJA

Dziekan (Przewodniczący Rady Wydziału)

prof. dr hab. ZBIGNIEW GREŃ
zbigniew.gren@uw.edu.pl

Dyżur:
środa, godz. 12.00 - 13.30, pok. 116
piątek, godz. 12.00 - 13.30, pok. 116

Prodziekan ds. rozwoju kadry naukowej

prof. dr hab. WOJCIECH DUDZIK
 
Dyżur:
poniedziałek, godz. 13.15 – 14.15, pok. 116 lub 120A
piątek, godz. 11.00 - 12.00, pok. 116
 

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą

dr hab. KATARZYNA DRÓŻDŻ-ŁUSZCZYK

Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 - 11.00, pok. 120A
czwartek, godz. 11.30 - 12.30, pok. 120A

Prodziekan ds. studenckich, Kierownik Jednostki Dydaktycznej

dr ŁUKASZ KSIĄŻYK
e-mail: lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl
 
Dyżur:
wtorek, godz. 10.00 - 11.00, pok. 116
czwartek, godz. 10:00 - 11:00, pok. 12, gmach Wydziału Polonistyki
 
UWAGA! Po uprzednim uzgodnieniu mailowym będzie można spotkać się z Dziekanem Książykiem na jego dyżurach również zdalnie (meet.google.com/oyy-mxjn-kab).
 
Pełnomocnik dziekana ds. finansowych i inwestycyjnych
dr JERZY MOLAS
e-mail: jerzy.molas@uw.edu.pl

Dyżur:
poniedziałek, godz. 12.30 – 14.00, pok. 116 lub 120A
środy, godz. 12.30 – 14.00, pok. 116 lub 120A
 

Kierownik studiów na kierunku filologia polska
Pełnomocnik ds. rekrutacji Wydziału Polonistyki
dr hab. MONIKA KRESA
 
Dyżur:

poniedziałek, godz. 11:30 - 12:30, p. 12
środa, godz. 10:00 - 11:00, p. 28d
sobota (w terminach zjazdów studiów zaocznych, po wcześniejszym kontakcie mailowym)), godz. 10:00 - 11:00. (zdalnie meet.google.com/hny-zawt-zjk)

UWAGA! Dr hab. Monika Kresa zmienia terminy dyżurów. Zamiast 22 i 29 listopada (poniedziałki) będzie dyżurować 23 i 30 listopada (wtorki) w tych samych godzinach.

Opiekun praktyk na kierunkach filologia polska, logopedia ogólna i kliniczna
mgr EWA KOZŁOWSKA
e-mail: e.kozlowska@uw.edu.pl

Dyżur zdalny (google meet):
czwartek, godz. 12.00 - 13.00

Pełnomocnicy dziekana ds. równości
dr AGATA ŁUKSZA
e-mail: agata.luksza@uw.edu.pl

dr ŁUKASZ WRÓBEL
e-mail: l.wrobel@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach biegłości językowejdr PIOTR KAJAK
e-mail: p.kajak@uw.edu.pl

Pełnomocnik dziekana ds. promocji
mgr ALEKSANDRA ŻUREK-HUSZCZ
e-mail: aleksandra.zurek@uw.edu.pl
 
 
Sekretarz Rady Wydziału Polonistyki UW
mgr JANUSZ SZABLEWSKI
 
Administrator bezpieczeństwa informacji Wydziału Polonistyki UW
MONIKA TELINGA

e-mail: m.telinga@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 690

Archiwum prac magisterskich Wydziału Polonistyki
MONIKA TELINGA
e-mail: m.telinga@uw.edu.pl
tel. (+48 22) 55 20 690

Gmach Wydziału Polonistyki, pokój 2

Koordynator ds. współpracy z zagranicą
mgr MARTA JAWOREK
 

Dziekanat ds. pracowniczych

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
tel. 22 55 21 101; 22 55 20 428
e-mail: dziekan.polon@uw.edu.pl
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 9.00 - 15.00
czwartek – dzień pracy wewnętrznej

Kierownik dziekanatu
mgr MARTA JAWOREK
e-mail: marta.jaworek@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 428
sekretariat Dziekana i KJD
sprawy kadrowe, dydaktyczne i współpraca z zagranicą
pok. 116
 
Specjalista
KATARZYNA KUCHARSKA
kakuchar@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 428
przewody doktorskie
pok. 117
 
Starszy specjalista
mgr MILENA FALKOWSKA
falkowska@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 428
sprawy kadrowe: zatrudnienia nauczycieli akademickich w ramach konkursu, awansu lub zmiany grupy
pok. 117
 
Pomoc administracyjna
Maria Muracka
pok. 117
 
Starszy referent
mgr MAŁGORZATA PAKULSKA

tel. 22 55 20 534
obsługa grantów i badań naukowych, ewaluacja jednostki
pok. 120

Referent
ZUZANNA WASIAK
z.wasiak2@uw.edu.pl
tel. 22 55 21 100
sprawy dydaktyczne, rekrutacja, nagrody i odznaczenia
pok. 120
 
Starszy referent
mgr MAGDALENA PLISZKA
magdalenapliszka@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 150
obsługa grantów i badań naukowych, sekretariat studiów doktoranckich
Dyżur dla doktorantów: środy i czwartki, godz. 10.00 - 14.00
pok. 312
 

Starszy referent
mgr ANDRZEJ BIŃKOWSKI
a.binkowski4@uw.edu.pl
tel. 22 55 20 659
urlopy wypoczynkowe, ewaluacja jednostki, Polska Bibliografia Naukowa
pok. 313

Dziekanat ds. studenckich
Sekcja toku studiów

Obsługuje stacjonarne toki studiów filologii polskiej, logopedii, polskiego języka migowego, sztuki pisania, filologii bałtyckiej oraz filologii polskiej - studia zaoczne

filologia polska, logopedia, polski język migowy, sztuka pisania oraz filologia polska - studia zaoczne
Dyżury od poniedziałku do piątku (środa zamknięte)
w godz. 10.00 - 15.00 w pok. 11 i 12, Gmach Polonistyki
(tel.: 22 55-20-696, 22 55-21-022).

filologia bałtycka
Dyżury od poniedziałku do piątku (środa zamknięte)
w godz. 10.00 - 15.00 w pok. 314 (III piętro) w budynku przy ul. Oboźnej 8.
(tel.:22 55-20-680).

Obsługa administracyjna studentów

Więcej informacji tutaj...

Samodzielna sekcja ekonomiczno-finansowa

Oboźna 8, 00-927 Warszawa
pokój 118
tel./faks (+48 22) 55 21 105; 55 20 512
e-mail: faktury.polon@uw.edu.pl
poniedziałek, wtorek, środa, piątek godz. 9.00 - 15.00
czwartek - nieczynne

Kierownik - pełnomocnik kwestora
mgr inż. KATARZYNA JANIKOWSKA
e-mail: k.janikowska@uw.edu.pl

Specjalista
BEATA SIEJKA
e-mail: beata.siejka@uw.edu.pl

Specjalista ds. badań naukowych
mgr ANNA SERNAWIT
e-mail: anna.sernawit@uw.edu.pl

Konto bankowe wydziału
Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki
26 1160 2202 0000 0000 6084 9503
 

Sekcja wydawnicza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 20 786; faks (+48 22) 55 21 023
wyd.polon@uw.edu.pl

Z powodu remontu podziemi Wydziału Polonistyki z pracownikami Sekcji Wydawniczej można kontaktować się wyłącznie zdalnie.

Sekcja dyplomów

Gmach Wydziału Polonistyki, pokój 2
tel. (+48 22) 55 21 104

ANETA PIASEK
apiasek@uw.edu.pl

Dyżur:
poniedziałek, godz. 13.00 - 15.00
wtorek, godz. 9.00 - 12.00
środa - nieczynne
czwartek, godz. 9.00 - 12.00
piątek - nieczynne

UWAGA! W dniach 20.10.2021 r.- 05.11.2020 r. Sekcja Dyplomów  BĘDZIE  ZAMKNIĘTA.

Sekcja gospodarcza

Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
tel. (+48 22) 55 21 012; faks (+48 22) 55 21 013

sg.polon@uw.edu.pl

Kierownik administracyjny Wydziału Polonistyki UW
mgr KRZYSZTOF PRZYGOCKI
e-mail: sg.polon@uw.edu.pl
tel. 602 123 864

Administrator sieci
GRZEGORZ PIEPRZYCKI
e-mail: Grzegorz.Pieprzycki@uw.edu.pl


Sekcja informatyczna
JERZY KOPEĆ
e-mail: jurekk2@uw.edu.pl

Inne

  • Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 255
  • Archiwum Prac Magisterskich - tel. (+48 22) 55 20 690
  • Portiernia w Gmachu Polonistyki - tel. (+48 22) 55 20 498
  • Centrala UW - tel. (+48 22) 55 20 000
  • Konserwatorzy telefonów - tel. (+48 22) 55 20 400; 55 20 483