SEMINARIA – 2020/2021 (semestr letni)

INSTYTUT LITERATURY POLSKIEJ

 1. Prof. dr hab. Ewa Szczęsna: W świecie znaków i form. Komparatystyka semiotyczna i medialna (3001-C0DS-ŚZF). Termin: piątek 13:15-14:45; pierwsze spotkanie 23.10.2020 (co dwa tygodnie).
 2. Prof. dr hab. Danuta Ulicka: Z warsztatów badaczy (3001-C0DS-ZWB). Termin: sobota 11:00-18:00; spotkania: 24.10, 23.01.2021, 15.05.2021, 04.09.2021.
 3. Prof. dr hab. Hanna Gosk: Nowa humanistyka wobec wyzwań postprzeszłości i transformacji (3001-C0DS-HPT). Termin: wtorek 13:15-14:45; pierwsze spotkanie 20.10.2020 (co dwa tygodnie).
 4. Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz: (Auto)biografia i zdarzenie historyczne. Historie uwewnętrznione i wyrażone w literaturze drugiej połowy XX wieku i w początkach wieku XXI (3001-C0DS-AZH). Termin: czwartek 17:00-18:30; pierwsze spotkanie 29.10.2020 (co dwa tygodnie).
 5. Prof. dr hab. Ewa Paczoska: Literatura lat 1864–1918 (3001-C0DS-LIT). Termin: czwartek 16:00; pierwsze spotkanie 22.10 (co dwa tygodnie).
 6. Prof. dr hab. Roman Krzywy: Polska literatura epok dawnych (3001-C0DS-LED). Termin: środa 16:30-19:30; pierwsze spotkanie 28.10.2020.
 7. Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński: Literatura dla dzieci i młodzieży (3001-C0DS- LDM). Termin: poniedziałek 17:15-20:15; pierwsze spotkanie 19.10.2020.
 8. Prof. dr hab. Andrzej Fabianowski, dr hab. Olaf Krysowski, prof. ucz: Literatura romantyzmu w świetle nowych metodologii (3001-C0DS-LRM). Termin: środa 17:00; pierwsze spotkanie 21.10.2020 (spotkanie w zastępstwie prof. dra hab. Olafa Krysowskiego poprowadzi dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska)

INSTYTUT KULTURY POLSKIEJ

 1. Dr hab. Paweł Rodak, prof. ucz.: Historia kulturowa. Polska kultura nowoczesna (XIX–XX wiek) (3002-C0DS-PKN). Termin: czwartek 17:30-19:00; pierwsze spotkanie 15.10.2020 (co dwa tygodnie).
 2. Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski: Antropologia kultury, antropologia słowa, antropologia sztuki słowa (3002-C0DS-AKS). Termin: poniedziałek 16:45–18:15, pierwsze spotkanie 22.02.2021 (co tydzień).
 3.  Prof. dr hab. Wojciech Dudzik: Teatr i widowiska (3002-C0DS-TIW). Termin: 18:30- 20:00; pierwsze spotkanie 26.10.2020 (co dwa tygodnie).

INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO

 1. Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa: Semantyka jako źródło inspiracji badawczych (3003-C0DS-SIB). Termin: czwartek 9:45-11:15.
 2. Dr hab. Izabela Winiarska-Górska: Tekst dawny jako źródło inspiracji historycznojęzykowych (3003-C0DS-TBH). Termin: wtorek 15:00-16:30.

INSTYTUT POLONISTYKI STOSOWANEJ

 1. Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca: Gatunki, retoryka, dyskurs (3007-C0DS-GRD). Termin: poniedziałek 18:30-20:00; pierwsze spotkanie 26.10.2020 (co dwa tygodnie).
 2. Prof. dr hab. Stanisław Dubisz: Słowa w różnych kontekstach (3007-C0DS-SRK). Termin: poniedziałek 12:00-14:00.
 3. Prof. dr hab. Elżbieta Wichrowska: Kultura i literatura XVIII i XIX wieku (3007-C0DS-KIL). Termin: czwartek 18:30 (co dwa tygodnie).
 4. Dr hab. Natalia Siudzińska: Metody badań logopedycznych w terapii zaburzeń i rozwoju mowy (3007-C0DS-MBL). Termin: wtorek 18:00; pierwsze spotkanie 20.10.2020 (co dwa tygodnie).
 5. Dr hab. Marzena Stępień: Logopedia w lingwistyce – lingwistyka w logopedii (3007-C0DS-LWL). Termin: poniedziałek 18:00-19:30; pierwsze spotkanie 19.10 (co dwa tygodnie).
 6. Dr hab. Anita Lorenc: Rozwój oraz zaburzenia mowy, języka i percepcji słuchowej w aspekcie fonetyczno-fonologicznym (3007-C0DS-RZM). Termin: środa 09:45-11:15 (co dwa tygodnie).

INSTYTUT FILOLOGII FLASYCZNEJ

1. Prof. dr hab. Mikołaj Szymański, dr hab. Jan Kwapisz: Seminarium doktoranckie (3006-C0DS-SDR). Termin: środa 18:30-20:00 (co tydzień).

INSTYTUT SLAWISTYKI ZACHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

1. Dr hab. Iliana Genew-Puhalewa: Seminarium doktoranckie (3005-C0DS-SDR). Termin: wtorek 16:45-18:15; pierwsze spotkanie 27.10 (co dwa tygodnie).

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WSCHODNIOAZJATYCKIEGO PORÓWNAWCZEGO I BAŁTYSTYKI

1. Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz: Seminarium doktoranckie (3020-C0DSSDR). Termin: sobota 10:00-11:30; pierwsze spotkanie 17.10.2020 (co dwa tygodnie).