WYDZIAŁOWE ZASADY KIEROWANIA STUDENTÓW NA ZAGRANICZNE LETNI KURS JĘZYKOWY W UNIVERSITÉ DE CAEN ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 1. Studenci Wydziału Polonistyki UW (wszystkich kierunków) mają prawo ubiegać się o skierowanie na zagraniczny letni kurs języka francuskiego. Aktualna oferta stypendialna znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW w zakładce stypendia zagraniczne > dla studentów > umowy bilateralne (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078).
 2. Wydział Polonistyki może skierować na każdy z kursów tylko jednego kandydata.
 3. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów wymaganych przez Biuro Współpracy z Zagranicą do pani Marty Jaworek (dziekanat Wydziału Polonistyki UW, ul. Oboźna 8, pok. 120) do 25 marca 2019 roku.
 4. Wnioski będą oceniane zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez odpowiedniego prorektora. Kryteria oceny wniosków są jawne i ogłaszane na stronach BWZ UW (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078).
 5. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
 6. Kandydaci wyłonieni w kwalifikacji na dany kurs językowy otrzymają stosowne potwierdzenia.
 7. Kandydatury zatwierdza prodziekan Wydziału Polonistyki UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
 8. Na pozostałe w dyspozycji Wydziału miejsca po 25 marca 2019 roku kandydaci będą kierowani według kolejności przedkładania kompletu dokumentów w dziekanacie.
 9. Kandydaci nominowani przez Wydział dalsze formalności załatwiają samodzielnie w Biurze Współpracy z Zagranicą UW.

(opublikowano 12.03.2019)

WYDZIAŁOWE ZASADY KIEROWANIA STUDENTÓW NA ZAGRANICZNE LETNIE KURSY JĘZYKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 1. Studenci Wydziału Polonistyki UW (wszystkich kierunków) mają prawo ubiegać się o skierowanie na zagraniczny letni kurs języka niemieckiego. Aktualna oferta stypendialna znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW w zakładce stypendia zagraniczne > dla studentów > umowy bilateralne (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078).
 2. Wydział Polonistyki może skierować na każdy z kursów tylko jednego kandydata.
 3. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów wymaganych przez Biuro Współpracy z Zagranicą do pani Marty Jaworek (dziekanat Wydziału Polonistyki UW, ul. Oboźna 8, pok. 120) do 8 marca 2019 roku.
 4. Wnioski będą oceniane zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez odpowiedniego prorektora. Kryteria oceny wniosków są jawne i ogłaszane na stronach BWZ UW (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078).
 5. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
 6. Kandydaci wyłonieni w kwalifikacji na dany kurs językowy otrzymają stosowne potwierdzenia.
 7. Kandydatury zatwierdza prodziekan Wydziału Polonistyki UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
 8. Na pozostałe w dyspozycji Wydziału miejsca po 8 marca 2019 roku kandydaci będą kierowani według kolejności przedkładania kompletu dokumentów w dziekanacie.
 9. Kandydaci nominowani przez Wydział dalsze formalności załatwiają samodzielnie w Biurze Współpracy z Zagranicą UW.

(opublikowano 28.02.2019)

WYDZIAŁOWE ZASADY KIEROWANIA STUDENTÓW NA ZAGRANICZNE LETNIE KURSY JĘZYKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 1. Studenci Wydziału Polonistyki UW (wszystkich kierunków) mają prawo ubiegać się o skierowanie na zagraniczny letni kurs języka niemieckiego lub francuskiego. Aktualna oferta stypendialna znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW w zakładce stypendia zagraniczne > dla studentów > umowy bilateralne (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078).
 2. Wydział Polonistyki może skierować na każdy z kursów tylko jednego kandydata.
 3. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów wymaganych przez Biuro Współpracy z Zagranicą do pani Marty Jaworek (dziekanat Wydziału Polonistyki UW, ul. Oboźna 8, pok. 120) do 16 lutego 2018 roku.
 4. Wnioski będą oceniane zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez odpowiedniego prorektora. Kryteria oceny wniosków są jawne i ogłaszane na stronach BWZ UW (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078).
 5. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
 6. Kandydaci wyłonieni w kwalifikacji na dany kurs językowy otrzymają stosowne potwierdzenia.
 7. Kandydatury zatwierdza prodziekan Wydziału Polonistyki UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
 8. Na pozostałe w dyspozycji Wydziału miejsca po 16 lutego 2018 roku kandydaci będą kierowani według kolejności przedkładania kompletu dokumentów w dziekanacie.
 9. Kandydaci nominowani przez Wydział dalsze formalności załatwiają samodzielnie w Biurze Współpracy z Zagranicą UW.

(opublikowano 26.01.2018)

WYDZIAŁOWE ZASADY KIEROWANIA STUDENTÓW NA ZAGRANICZNE LETNIE KURSY JĘZYKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

1. Studenci Wydziału Polonistyki UW (wszystkich kierunków) mają prawo ubiegać się o skierowanie na zagraniczny letni kurs języka niemieckiego lub francuskiego. Aktualna oferta stypendialna znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą UW w zakładce stypendia zagraniczne > dla studentów > umowy bilateralne (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078).
2. Wydział Polonistyki może skierować na każdy z kursów tylko jednego kandydata.
3. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów wymaganych przez Biuro Współpracy z Zagranicą do pani Marty Jaworek (dziekanat Wydziału Polonistyki UW, ul. Oboźna 8, pok. 120) do 16 lutego 2017 roku.
4. Wnioski będą oceniane zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez odpowiedniego prorektora. Kryteria oceny wniosków są jawne i ogłaszane na stronach BWZ UW (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078).
5. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
6. Kandydaci wyłonieni w kwalifikacji na dany kurs językowy otrzymają stosowne potwierdzenia.
7. Kandydatury zatwierdza prodziekan Wydziału Polonistyki UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
8. Na pozostałe w dyspozycji Wydziału miejsca po 16 lutego 2017 roku kandydaci będą kierowani według kolejności przedkładania kompletu dokumentów w dziekanacie.
9. Kandydaci nominowani przez Wydział dalsze formalności załatwiają samodzielnie w Biurze Współpracy z Zagranicą UW.
 
(opublikowano 17.01.2017)

WYDZIAŁOWE ZASADY KIEROWANIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ZAGRANICZNE LETNIE KURSY JĘZYKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

 1. Studenci Wydziału Polonistyki (wszystkich kierunków) mają prawo ubiegać się o skierowanie na zagraniczny letni kurs języka niemieckiego lub francuskiego. Aktualna oferta stypendialna znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą w zakładce Dla studenta > umowy bilateralne (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078).
 2. Wydział Polonistyki może skierować na każdy z kursów tylko jednego kandydata.
 3. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów wymaganych przez Biuro Współpracy z Zagranicą do pani Marty Jaworek (dziekanat Wydziału Polonistyki UW, ul. Oboźna 8, pok. 120) do 18 lutego 2016 roku.
 4. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
 5. Kandydaci wyłonieni w kwalifikacji na dany kurs językowy otrzymają stosowne potwierdzenia.
 6. Kandydatury zatwierdza prodziekan Wydziału Polonistyki UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
 7. Na pozostałe w dyspozycji Wydziału miejsca po pierwszej turze kwalifikacji kandydaci będą kierowani według kolejności przedkładania kompletu dokumentów w dziekanacie.
 8. Kandydaci nominowani przez Wydział dalsze formalności załatwiają samodzielnie w Biurze Współpracy z Zagranicą UW.

(opublikowano 27.01.2016)

WYDZIAŁOWE ZASADY KIEROWANIA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NA ZAGRANICZNE LETNIE KURSY JĘZYKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

 1. Studenci Wydziału Polonistyki (wszystkich kierunków) mają prawo ubiegać się o skierowanie na zagraniczny letni kurs języka niemieckiego lub francuskiego. Aktualna oferta stypendialna znajduje się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą w zakładce Dla studenta > umowy bilateralne (http://www.bwz.uw.edu.pl/?page_id=5078).
 2. Wydział Polonistyki może skierować na każdy z kursów tylko jednego kandydata.
 3. Kandydaci powinni złożyć komplet dokumentów wymaganych przez Biuro Współpracy z Zagranicą do pani Marty Jaworek (dziekanat Wydziału Polonistyki UW, ul. Oboźna 8, pok. 120) do 26 stycznia 2015 roku.
 4. O wynikach kwalifikacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.
 5. Kandydaci wyłonieni w kwalifikacji na dany kurs językowy otrzymają stosowne potwierdzenia.
 6. Kandydatury zatwierdza prodziekan Wydziału Polonistyki UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
 7. Na pozostałe w dyspozycji Wydziału miejsca po pierwszej turze kwalifikacji kandydaci będą kierowani według kolejności przedkładania kompletu dokumentów w dziekanacie.
 8. Kandydaci nominowani przez Wydział dalsze formalności załatwiają samodzielnie w Biurze Współpracy z Zagranicą UW.