Oferta studiów podyplomowych Wydziału Polonistyki

Informacje o studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Polonistyki znajdują się na stronach:

Instytutu Literatury Polskiej

Instytutu Polonistyki Stosowanej

Instytutu Kultury Polskiej

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum