STUDENCI I DOKTORANCI

Wydawnictwa studenckie

Teatr Polonistyki UW Milenius im. Eligiusza Szymanisa

Dane:

Cele:

Celem działalności Teatru Polonistyki jest przede wszystkim promocja twórczości studentów Uniwersytetu Warszawskiego poprzez realizację sceniczną ich utworów dramatycznych i poetyckich oraz popularyzowanie wartościowych dzieł twórców polskich i światowych.

Zachęcamy wszystkich teatralnych zapaleńców do skontaktowania się z nami!

Wystawione spektakle :

 • „Paradoks" kabaretu "Tubabuntu"
 • „Do Kurortu!" autorstwa Aleksandra Mazurka, reż. Adrian Luzar
 • „Ktoś tutaj był…" autorstwa Joanny Pietraszek na podstawie wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej, reż. Joanna Pietraszek
 • „Lampa" autorstwa i w reżyserii Piotra Gablera
 • „Kto otworzy drzwi" autorstwa Nedy Neżdanej, reż. Agnieszka Biegańska
 • „Mężczyzna do wzięcia" autorstwa Jeremiego Przybory, reż. Piotr Bartha
 • „Opętani Tuwimem" na podstawie tekstów Juliana Tuwima reż. Olga Mikulska, Elżbieta Lewak
 • „M jak..." autorstwa P. de Marivaux, reż. Philippe Chauvin
 • „Murti-Bing" autorstwa Artura Hellera, reż. Philippe Chauvin
 • „Serenada" autorstwa S. Mrożka, reż. Olga Mikulska, Jakub Sawicki
 • „Opera Bianca" autorstwa Michela Houellebecqa, reż. Maciej Miąsek

Najważniejsze osiągnięcia:

2015 r. – II Festiwal Teatrów Studenckich START – główna nagroda
2015 r. – współorganizacja #Barańczak "Widokówka z tego świata" – spotkania poświęconego Stanisławowi Barańczakowi
2017 r. – Festiwal GAPA (Grudniowy Akademicki Przegląd Artystyczny)

 • Wyróżnienie dla spektaklu za spektakl  „Do Kurortu!"
 • Nagroda w kategorii Najlepsza Rola Męska
 • Wyróżnienie w Kategorii Najlepsza Rola Żeńska

2017 r. – Ogólnopolski Festiwal Teatralny Blackout
        Wyróżnienie za najlepszy scenariusz za spektakl „Do Kurortu!"

Historia:

Pomysł stworzenia teatru na Wydziale Polonistyki zrodził się podczas kilkuminutowej rozmowy śp. dra Eligiusza Szymanisa z jedną ze studentek 2. roku, Mileną Załęską. Jednocześnie podobną inicjatywę podjęła grupa studentów powiązanych z Teatrem Akademickim. Pod koniec 2009 roku postanowili połączyć siły i z biegiem czasu udało się stworzyć wspólną i spójną wizję Teatru, który przeszedł gruntowną reorganizację w każdym aspekcie swojej działalności i jest gotowy do nowych wyzwań!

Niezależnie od tego, co przychodzi do głowy zapalonym studentom, nikt nie zapomina i tym bardziej nie podważa idei, którą niedługo przed tragiczną śmiercią zaszczepił nam dr Szymanis. Dziś ma ona dla Teatru znaczenie nie tylko merytoryczne, ale również symboliczne: Sztuka musi być zrobiona z czegoś. Rzeźba jest z marmuru, obraz z farb na płótnie, muzyka z dźwięków, literatura z języka. Teatr jest z materii życia. Życie jest materiałem, z którego jest zrobione przedstawienie. (...) Nie od materiału zależy jednak efekt. Z najlepszego marmuru można wyrzeźbić koszmarek. Najważniejsze jest to, co chce się przekazać. To, że ktoś chce przekazywać, to za mało. Musi mieć coś ważnego do powiedzenia. Prawdziwy teatr (a takich mało) musi myśleć o tym, co da odbiorcom.

Teatr Polonistyki im. Eligiusza Szymanisa tworzy spektakle oparte na uznanych i wybitnych dramatach polskich i zagranicznych. Realizuje również dramaty i teksty prozatorskie zaadaptowane lub napisane przez studentów, przez co przyczynia się do propagowania twórczości początkujących dramaturgów i scenarzystów.

SAMORZĄD STUDENCKI WYDZIAŁU POLONISTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Rada Samorządu Studentów

 1. Wiktoria Godlewska
 2. Alicja Jakubowska
 3. Aleksandra Laskus
 4. Adrianna Podgórczyk
 5. Łukasz Mikołaj Suski
 6. Wiktoria Głozak
 7. Bartosz Jakub Nowak
 8. Karolina Prusiel
 9. Alicja Kulawiak
 10. Natalia Lemieszka

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału

 1. Dominika Kieszkowska
 2. Milena Kowalczyk
 3. Maria Literacka
 4. Kinga Stańczak
 5. Laura Stepaniak
 6. Julia Matylda Świerczyńska
 7. Aleksandra Rybak

Parlament Studentów UW

 1. Aleksandra Rybak
 2. Laura Stepaniak
 3. Barbara Tarnówka-Bałabuch

Przedstawiciele studentów w Radzie Dydaktycznej

 1. Rafał Bartłomiej Darasz
 2. Wiktoria Głozak
 3. Alicja Jakubowska
 4. Alicja Kulawiak
 5. Aleksandra Laskus
 6. Natalia Lemieszka
 7. Łukasz Mikołaj Suski

Kontakt:

 

KOŁA NAUKOWE

 • Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery"
 • Glottodydaktyczne Koło Naukowe „mUWimy po polsku"
 • Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian
 • Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej, Młodzieżowej i Fantastyki
 • Koło Edytorskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koło Entuzjastów Literatury XIX wieku
 • Koło Literaturoznawcze Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koło Literatury i Kultury Modernizmu Uniwersytetu Warszawskiego
  Koło Literatury i Kultury Modernizmu wznowiło swoją działalność w 2013 r. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianymi modernizmem i dziewiętnastowiecznością – zwracamy uwagę na mniej opracowane zjawiska, staramy się też przypominać zapomnianych pisarzy i mniej znane utwory literackie epoki. Owocami naszej działalności były w poprzednich latach m.in. dwie konferencje naukowe oraz – jako ich podsumowanie – dwa tomy pokonferencyjne, panele dyskusyjne (poświęcone m.in. twórczości Wacława Berenta i Bolesława Leśmiana), uczestniczyliśmy też w Festiwalu Nauki.
 • Koło Młodej Literatury
 • Koło Naukowe Bałtystów
 • Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego
 • Koło Naukowe Języka Migowego i Kultury Głuchych
  Studenckie Koło Języka Migowego i Kultury Głuchych działa przy Wydziale Polonistyki. Opiekunem od 2018 roku jest dr Paweł Rutkowski. Koło zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat kultury Głuchych oraz języków migowych, zwłaszcza polskiego języka migowego (PJM). Spotkania są prowadzone przez osoby głuche i słyszące, w formie wykładu, wywiadu i dyskusji. Wydarzenia tłumaczone na PJM.
 • Koło Naukowe Krytyki Teatralnej
 • Koło Naukowe Literatur Eksperymentalnych
  Koło Literatur Eksperymentalnych działa od 2017 roku. Zajmuje się pojęciem i tradycją eksperymentu literackiego oraz eksperymentu w sztuce. KLE działa głównie w trybie seminaryjnym, organizuje dyskusje, spotkania z badaczami i autoram, wyjazdy naukowe. W 2018 roku przygotowaliśmy konferencję „Kategoria eksperymentu w literaturze". Pracujemy nad tematycznym numerem czasopisma „Tekstualna".
 • Koło Naukowe Młodych Klasyków IFK UW
 • Koło Naukowe Prostego Języka
 • Koło Naukowe Retoryki „Gadu-Gadu"
 • Koło Naukowe Slawistów UW
  Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego działa od 2000 roku. Członkami KNS UW mogą zostać wszyscy studenci UW, którzy są zainteresowani szeroko pojętą tematyką Słowian Zachodnich i Południowych. Spotykamy się na dyskusje dotyczące nowości w dziedzinie slawistyki, referaty członków (i nie tylko) oraz na klub czytelniczy literatury słowiańskiej. Wierzymy, że Uniwersytet to nie kurs zawodowy, a drogą do mądrości jest reżim biblioteczny.
 • Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza"
  Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza" zostało reaktywowane w październiku 2019 r. Jego głównymi działaczami są studenci, którzy interesują się najbardziej abstrakcyjnymi ideami literaturoznawstwa. Parabaza jest związana głównie z Zakładem Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich, z którego podchodzi także opiekun Koła – dr Łukasz Wróbel. Sztandarowym projektem organizacji są „Dysku(r)sje", czyli spotkania poświęcone mniej popularnym zagadnieniom i tekstom z zakresu teorii literatury, poetyki, a czasami także filozofii, antropologii czy socjologii. Poza tym Parabaza stała się platformą do nieformalnych spotkań i dyskusji na temat prac naukowych jej członków.
 • „ŁAM!" Studenckie Koło Naukowe Wydań i Przekładów Literatury
 • Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego UW
  Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego działa na Uniwersytecie Warszawskim od grudnia 2017 roku. W każdym miesiącu organizujemy spotkania z zaproszonymi gośćmi, podczas których dyskutujemy o problemach związanych z językiem. Zakres poruszanych przez nas tematów jest niezwykle szeroki. Rozmawialiśmy już między innymi o manipulacji językowej, feminatywach, teoriach znaczenia, lingwistyce komputerowej czy pozycjonowaniu w internecie. Aktywnie działamy także w życiu naszego wydziału poprzez coroczny udział w Dniach Polonistyki i Dniu Otwartym UW. Organizujemy również konkursy, debaty i konferencje naukowe. W obecnej kadencji przewodniczącym koła jest Przemysław Megger, wiceprzewodniczącym – Karol Tryniszewski, sekretarzem – Paweł Matoga, a skarbnikiem – Gabriela Gawrońska. Opiekunkami naukowymi są: pani prof. Iwona Burkacka oraz pani prof. Magdalena Zawisławska. Zapraszamy do nas wszystkich miłośników języka!
 • Naukowe Koło Logopedyczne UW
  Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim utworzono w 2004. Przewodniczącą została Marta Janeczek, obecnie doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu. Od tamtej pory NKL co roku zapewnia dodatkowe warsztaty i wykłady z zakresu szeroko rozumianej logopedii nie tylko studentkom i studentom UW, lecz także osobom spoza uczelni. We współpracy z warszawskimi poradniami organizuje dni darmowych diagnoz logopedycznych; promuje logopedię zarówno jako zawód, jak i jako kierunek studiów na kolejnych Piknikach Naukowych; reprezentuje UW w czasie studenckich konferencji naukowych; czynnie współpracuje z kołami naukowymi logopedii innych uczelni, w tym UMCS i APS. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności NKL znajdują się na stronie http://facebook.com/nkluw
   .
 • Koło naukowe „Niewinni czarodzieje"
  Koło działa oficjalnie od 2010 r. przy Wydziale Polonistyki UW i realizuje swoją działalność jako portal internetowy niewinni-czarodzieje.pl. Pierwszym opiekunem naukowym była dr Maria Makaruk; redakcję stanowili wówczas: Daniel Brzeszcz, Tomek Gocławski (zastępca redaktora naczelnego), Artur Hellich (skarbnik), Paweł T. Kulpiński, Magdalena Pawłowska (pierwsza redaktor naczelna), Monika Pianowska, Patrycja Rogacz, Matylda Skubikowska i Łukasz Żurek (drugi redaktor naczelny). Obecnie redakcję tworzą Przemysław Batorski, Zuzanna Dziedzic, dr Artur Hellich, dr Tomasz Jędrzejewski (opiekun naukowy), Anna Kozłowska, Izabela Sandomierska (redaktor naczelna), Weronika Szopa, Patrycja Wojda.
 • Teatr Polonistyki UW im. Eligiusza Szymanisa

KLUB FILMOWY IM. JOLANTY SŁOBODZIAN

                    

 

Dane:

Zarząd w latach 2018-2019:

przewodnicząca: Kamila Sokołowska

wiceprzewodnicząca: Karolina Mendak

skarbniczka: Martyna Janiszewska

 

Zarząd w latach 2017-2018:

przewodnicząca: Kamila Sokołowska

wiceprzewodnicząca: Karolina Mendak

skarbniczka: Magdalena Konczal

 

Zarząd w latach 2015-2017 (założyciele):

przewodniczący: Mariusz Koryciński

wiceprzewodniczący: Paweł Jaskulski

skarbniczka: Maja Garlińska

 

Opiekunami koła byli:

dr Katarzyna Maciejak (2018-2019)  

dr Krzysztof Kopczyński (2015-2018)

 

Cele:

Klub powstał, aby upamiętnić polską reżyserkę i niestrudzoną edukatorkę filmową. Słobodzian w latach 80. i 90. pokazywała młodym ludziom w całej Polsce – także na prowincji – że kino kształtuje naszą wrażliwość i pomaga przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Pragniemy kontynuować jej misję poprzez organizowanie spotkań w szkołach i na uniwersytetach oraz działalność wydawniczą, a także produkcję filmów.

 

Działalność Klubu Filmowego została zawieszona w 2020 roku. Zainteresowani reaktywacją Koła studenci proszeni są o mail na adres klubslobodzian@gmail.com, wiadomość na fanpage'a Klubu Filmowego lub kontakt z odpowiednią osobą odpowiedzialną za działalność kół naukowych UW.

Zachęcamy do zapoznania się z listą naszych osiągnięć i kontaktu. Służymy Wam pomocą i radą, z chęcią wesprzemy Was w pierwszych chwilach po reaktywacji Koła.

Z życzeniami filmowych sukcesów

członkowie Klubu Filmowego im. Jolanty Słobodzian

 

Osiągnięcia:

Zapraszamy do zapoznania się ze zwiastunami naszych filmów (pod każdym trailerem znajdziecie szczegółowe informacje o danym filmie):

zwiastun Puzzle Doc:

 

film nagrodzony podczas 25. Festiwalu Form Dokumentalnych NURT w Kielcach, brał także udział w oficjalnych selekcjach: 65. Ogólnopolskiego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych OKFA w Konienie oraz Long Story Short we Wrocławiu

 

zwiastun pH:

 

filmy „Drugi pokój" oraz „Wilk i owieczka" brały udział w oficjalnej selekcji Barć Film Festival w Barcinie

 

zwiastun Bajki o Ipslandii:

 

film miał swoją premierę na Wydziale Polonistyki UW

 

Książki:

 • Różne oblicza edukacji audiowizualnej (red. Paweł Jaskulski i Mariusz Koryciński);
 • 80s Again! Monografia poświęcona latom 80. XX wieku (red. Aneta Jabłońska i Mariusz Koryciński);
 • 80s Again! A Monograph on the 1980 (red. Aneta Jabłońska i Mariusz Koryciński);
 • Rozmawiamy we wszystkich kierunkach (red. Mariusz Koryciński, Karolina Mendak, Kamila Sokołowska).

Filmy:

 • „Puzzle Doc. Portret języka w czasach online" (reż. Mariusz Koryciński);
 • „Bajka o Ipslandii" (reż. Mariusz Koryciński);
 • projekt Herbert (we współpracy z Teatrem Polonistyki), w skład którego wchodzą trzy filmy: „Pan Cogito a perła" (reż. Stefan M. Ronisz), „Drugi pokój" (reż. Adrian Luzar), „Wilk i owieczka" (reż. Mariusz Koryciński).

Konferencje:

 • 80's again! Ogólnopolska konferencja poświęcona latom osiemdziesiątym XX w.;
 • N O L A N Ogólnopolska konferencja poświęcona Christopherowi Nolanowi.

Sztuka w ogóle istnieje po to, aby pomagać nam żyć (). Na tym polega wielkość sztuki, że jest ona wobec nas gestem wyrozumiałości.

Jolanta Słobodzian (1942-1999)