SAMORZĄD STUDENCKI WYDZIAŁU POLONISTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Rada Samorządu Studentów

1. Zuzanna Wasiak (przewodnicząca; kontakt: z.wasiak2@student.uw.edu.pl)
2. Piotr Sidorowicz
3. Wiktoria Godlewska
4. Adrianna Podgórczyk
5. Dominika Urban
6. Łukasz Mikołaj Suski
7. Wiktoria Elżbieta Głozak
8. Anna Iwona Pietrzak
9. Dominika Toboła
10. Nikołaj Korgol-Sowiński

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału

1. Zuzanna Wasiak
2. Piotr Sidorowicz
3. Wiktoria Godlewska
4. Weronika Anna Pisula
5. Karolina Dąbrowska
6. Alicja Barbara Dzięcioł
7. Ksenia Melnyk

Parlament Studentów UW

1. Weronika Anna Pisula
2. Klaudia Anna Harasim
3. Karolina Magdalena Kulpa

Przedstawiciele studentów w Radzie Dydaktycznej

1. Zuzanna Wasiak
2. Natalia Róża Dzięgielewska
3. Weronika Piersa
4. Aleksandra Julia Laskus
5. Dominika Urban
6. Łukasz Mikołaj Suski
7. Alicja Kinga Kulawiak
8. Wiktoria Elżbieta Głozak
9. Nikołaj Korgol-Sowiński

Dyżury Rady Samorządu Studentów (semestr zimowy)

Poniedziałek:

13.30-14.30 Zuzanna Wasiak

Środa:

11.30-13.00 Wiktoria Godlewska

Czwartek:

9.30-11.30 Zuzanna Wasiak
11.30-13.00 Adrianna Podgórczyk

Kontakt: