SAMORZĄD STUDENCKI WYDZIAŁU POLONISTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Rada Samorządu Studentów

 1. Adrianna Podgórczyk – przewodnicząca
 2. Alicja Jakubowska – wiceprzewodnicząca
 3. Wiktoria Głozak
 4. Wiktoria Godlewska
 5. Alicja Kulawiak
 6. Aleksandra Laskus
 7. Natalia Lemieszka
 8. Bartosz Nowak
 9. Karolina Prusiel
 10. Łukasz Mikołaj Suski

Przedstawiciele studentów w Radzie Wydziału

 1. Dominika Kieszkowska
 2. Milena Kowalczyk
 3. Maria Literacka
 4. Kinga Stańczak
 5. Laura Stepaniak
 6. Julia Matylda Świerczyńska
 7. Aleksandra Rybak

Parlament Studentów UW

 1. Aleksandra Rybak
 2. Laura Stepaniak
 3. Barbara Tarnówka-Bałabuch

Przedstawiciele studentów w Radzie Dydaktycznej

 1. Rafał Bartłomiej Darasz
 2. Wiktoria Głozak
 3. Alicja Jakubowska
 4. Alicja Kulawiak
 5. Aleksandra Laskus
 6. Natalia Lemieszka
 7. Łukasz Mikołaj Suski

Kontakt: