RADA WYDZIAŁU

Rok akademicki 2022/2023

Posiedzenie w dniu 18 października 2022 r.
Posiedzenie w dniu 15 listopada 2022 r.
Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2022 r.
Posiedzenie w dniu 17 stycznia 2023 r.
Posiedzenie w dniu 21 lutego 2023 r.
Posiedzenie w dniu 21 marca 2023 r.
Posiedzenie w dniu 25 kwietnia 2023 r.
Posiedzenie w dniu 23 maja 2023 r.
Posiedzenie w dniu 20 czerwca 2023 r.

Posiedzenia Rady Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące; w lipcu i sierpniu posiedzenia się nie odbywają (§ 25 ust. 2 Regulaminu Wydziału Polonistyki).

Rok akademicki 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014