RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2021/2022

posiedzenia regularne

Posiedzenie w dniu 19 października 2021 r.
Posiedzenie w dniu 14 grudnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 lutego 2022 r.
Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2022 r.

posiedzenia nieregularne

Posiedzenie w dniu 16 listopada 2021 r.
Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2022 r.
Posiedzenie w dniu 22 marca 2022 r.
Posiedzenie w dniu 24 maja 2022 r.

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

« Back

Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2016 r.

CZĘŚĆ I godz. 16.00

I. TYTUŁY NAUKOWE

1. Sprawa wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora dr. hab. Dariuszowi Kuleszy, prof. UwB oraz powołanie Zespołu Rady Wydziału w tymże postępowaniu.

II. HABILITACJE

1. Sprawa przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej dr Aliny Molisak.

III. DOKTORATY

 1. Nadanie stopnia doktora nauk humanistycznych:
  1. mgr Annie Lewenstam
  2. mgr Katarzynie Wojewódzkiej
 2. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej:
  1. mgr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej
  2. mgr Moniki Kowalczyk
  3. mgr Weroniki Plińskiej
  4. mgr. Mateusza Seroki
  5. mgr Agnieszki Sosnowskiej
  6. mgr Karoliny Wierel

CZĘŚĆ II godz. 17.00

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15 listopada 2016 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Opinia Rady w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej UW oraz powołanie komisji konkursowej.
 3. Opinia Rady Wydziału w sprawie konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Historii Języka Polskiego i Dialektologii w Instytucie Języka Polskiego UW.
 4. Korekta uchwały rekrutacyjnej na studia I i II stopnia na kierunku logopedia ogólna i kliniczna na rok akademicki 2017/2018.
 5. Opinia Rady Wydziału w sprawie afiliacji pisma Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej przy Wydziale Polonistyki UW.
 6. Sprawozdanie z obrad Senatu UW i sprawy bieżące Wydziału.
 7. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014