RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2021/2022

posiedzenia regularne

Posiedzenie w dniu 19 października 2021 r.
Posiedzenie w dniu 14 grudnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 lutego 2022 r.
Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2022 r.

posiedzenia nieregularne

Posiedzenie w dniu 16 listopada 2021 r.
Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2022 r.
Posiedzenie w dniu 22 marca 2022 r.
Posiedzenie w dniu 24 maja 2022 r.

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 18 lutego 2020 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 18.02.2020 R.

Wręczenie dyplomów ukończenia studiów z wyróżnieniem.

CZĘŚĆ I.

Dyskusja na temat miejsca i perspektyw rozwoju nauk humanistycznych i Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Zaproszeni goście:

( godz. 16.30) Prof. dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania UW

( godz. 17.30) Prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, Prorektor UW.

CZĘŚĆ II.  TYTUŁY NAUKOWE

  1. Opinia Rady Wydziału w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora dr. hab. Cyprianowi Mielczarskiemu

CZĘŚĆ III.

  1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 14 stycznia 2020 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
  2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
  3. Opinia Rady Wydziału w sprawie zatrudnienia dr. hab. Przemysława Gębali na stanowisku profesora uczelni w wymiarze połowy etatu na czas określony w Zakładzie Komunikacji Językowej i Glottodydaktyki w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW.
  4. Powołanie Komisji w sprawie awansu wewnętrznego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych dr Katarzyny Pietruczuk na stanowisko adiunkta w Zakładzie Języków i Literatur Klasycznych w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  5. Powołanie Komisji w sprawie awansu wewnętrznego w grupie pracowników dydaktycznych dr Magdaleny Zawadzkiej na stanowisko adiunkta w Zakładzie Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego w Instytucie Filologii Klasycznej UW.
  6. Sprawy bieżące Wydziału.
  7. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014