RADA WYDZIAŁU

W kadencji 2020-2024 Rada Wydziau ma status reprezentacji przedstawicielskiej. Obrony prac doktorskich odbywają się przed Komisjami Rady Wydziału - Literaturoznawczą I, Literaturoznawczą II, Kulturoznawczą, Językoznawczą I oraz Językoznawczą II.

Rok akademicki 2021/2022

posiedzenia regularne

Posiedzenie w dniu 19 października 2021 r.
Posiedzenie w dniu 14 grudnia 2021 r.
Posiedzenie w dniu 22 lutego 2022 r.
Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2022 r.
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2022 r.

posiedzenia nieregularne

Posiedzenie w dniu 16 listopada 2021 r.
Posiedzenie w dniu 18 stycznia 2022 r.
Posiedzenie w dniu 22 marca 2022 r.
Posiedzenie w dniu 24 maja 2022 r.

Rok akademicki 2020/2021

 

Rok akademicki 2019/2020

« Back

Posiedzenie w dniu 12 listopada 2019 r.

POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU 12.11.2019 R.

CZĘŚĆ I, godz. 16.00.

I. DOKTORATY

 1. Przyjęcie i dopuszczenie do publicznej obrony doktorskiej:
 1. mgr Magdy Ciereszko
 2. mgr. Bartłomieja Mycyka
 3. mgr Eweliny Rąbkowskiej
 4. mgr Zofii Smugi
 1. Wyznaczenie dodatkowego recenzenta w przewodzie doktorskim mgr Barbary Klimek.
 2. Wyznaczenie recenzentów i ustalenie zakresu egzaminu kierunkowego oraz powołanie komisji egzaminacyjnej w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Berto.
 3. Modyfikacja tematu rozprawy doktorskiej mgr Amudeny Rutkowskiej.

CZĘŚĆ II, godz. 16.30

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu posiedzenia Rady Wydziału Polonistyki z dnia 15 października 2019 r.; przekazanie materiałów obiegiem.
 2. Informacje Dziekana Wydziału Polonistyki UW.
 3. Opinia Rady Wydziału na temat projektu Regulaminu Wydziału Polonistyki UW.
 4. Zmiana nazwy i zakresu działalności Pracowni Historii Dramatu 1864-1939 na Pracownię Historii Dramatu 1795-1939 w Instytucie Literatury Polskiej UW.
 5. Sprawozdanie z rekrutacji na studia I i II stopnia na rok akademicki 2019/2020.
 6. Sprawy bieżące Wydziału.
 7. Interpelacje, pytania i wolne wnioski.

Posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r.  jest ODWOŁANE!

Rok akademicki 2018/2019

Rok akademicki 2017/2018

 

Rok akademicki 2016/2017

 

Rok akademicki 2015/2016

 

Rok akademicki 2014/2015

 

Rok akademicki 2013/2014