Rada Dydaktyczna

Skład Rady Dydaktycznej:

Nauczyciele akademiccy

 1. Dr Łukasz Książyk – przewodniczący
 2. Dr hab. Magdalena Bogusławska
 3. Dr hab. Iwona Burkacka
 4. Dr Zofia Dworakowska
 5. Dr Maciej Falski
 6. Mgr Inga Grześczak
 7. Dr hab. Monika Kresa – wiceprzewodnicząca
 8. Dr Marlena Kurowska
 9. Dr hab. Jan Kwapisz
 10. Dr Paulina Kwiatkowska
 11. Dr Marcin Leszczyński
 12. Dr Sylwia Łozińska
 13. Mgr Monika Mikuła
 14. Dr Ewa Modrzejewska
 15. Dr hab. Dawid Maria Osiński
 16. Mgr Teresa Piotrowska-Małek
 17. Dr Joanna Tabor-Książyk
 18. Dr hab. Magdalena Trysińska
 19. Mgr Marta Wiślicka
 20. Dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
 21. Dr hab. Magdalena Zawisławska
 22. Dr hab. Marta Zimniak-Hałajko

Przedstawiciele doktorantów

 1. mgr Adrianna Karbowiak
 2. mgr Katarzyna Muszyńska
 3. mgr Marlena Rycombel

Przedstawiciele studentów

 1. Rafał Bartłomiej Darasz
 2. Wiktoria Głozak
 3. Alicja Jakubowska
 4. Alicja Kulawiak
 5. Aleksandra Laskus
 6. Natalia Lemieszka
 7. Łukasz Mikołaj Suski