Rada Dydaktyczna

Nauczyciele akademiccy

  1. dr Łukasz Książyk – KJD, przewodniczący Rady Dydaktycznej
  2. dr hab. Magdalena Bogusławska
  3. dr hab. Iwona Burkacka
  4. dr Zofia Dworakowska
  5. dr Maciej Falski
  6. mgr Inga Grześczak
  7. dr hab. Monika Kresa
  8. dr Marlena Kurowska
  9. dr hab. Jan Kwapisz
  10. dr Paulina Kwiatkowska
  11. dr Marcin Leszczyński
  12. dr Sylwia Łozińska
  13. mgr Monika Mikuła
  14. dr Ewa Modrzejewska
  15. dr hab. Dawid Osiński
  16. mgr Teresa Piotrowska-Małek
  17. dr Joanna Tabor-Książyk
  18. dr hab. Magdalena Trysińska
  19. mgr Marta Wiślicka
  20. dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
  21. dr hab. Magdalena Zawisławska
  22. dr hab. Marta Zimniak-Hałajko

Studenci

  1. Rafał Darasz
  2. Wiktoria Głozak
  3. Alicja Jakubowska
  4. Alicja Kulawiak
  5. Aleksandra Laskus
  6. Natalia Lemieszka
  7. Łukasz Suski

Doktoranci 

  1. mgr Adrianna Karbowiak
  2. mgr Katarzyna Muszyńska
  3. mgr Marlena Rycombel

Sekretarze

  1. Zuzanna Wasiak
  2. mgr Marta Jaworek