Rada Dydaktyczna

Skład Rady Dydaktycznej:

Nauczyciele akademiccy

  1. Dr Łukasz Książyk – przewodniczący
  2. Dr hab. Magdalena Bogusławska
  3. Dr hab. Iwona Burkacka
  4. Dr Zofia Dworakowska
  5. Dr Maciej Falski
  6. Mgr Inga Grześczak
  7. Dr hab. Monika Kresa – wiceprzewodnicząca
  8. Dr Marlena Kurowska
  9. Dr hab. Jan Kwapisz
  10. Dr Paulina Kwiatkowska
  11. Dr Marcin Leszczyński
  12. Dr Sylwia Łozińska
  13. Mgr Monika Mikuła
  14. Dr Ewa Modrzejewska
  15. Dr hab. Dawid Maria Osiński
  16. Mgr Teresa Piotrowska-Małek
  17. Dr Joanna Tabor-Książyk
  18. Dr hab. Magdalena Trysińska
  19. Mgr Marta Wiślicka
  20. Dr hab. Marta Wojtkowska-Maksymik
  21. Dr hab. Magdalena Zawisławska
  22. Dr hab. Marta Zimniak-Hałajko

Przedstawiciele doktorantów

  1. mgr Adrianna Karbowiak
  2. mgr Katarzyna Muszyńska
  3. mgr Marlena Rycombel

Przedstawiciele studentów

  1. Natalia Dzięgielewska
  2. Wiktoria Elżbieta Głozak
  3. Nikołaj Dymitrij Korgol-Sowiński
  4. Alicja Kinga Kulawiak
  5. Aleksandra Julia Laskus
  6. Weronika Piersa
  7. Łukasz Mikołaj Suski
  8. Dominika Urban
  9. Zuzanna Wasiak