Program studiów filologii polskiego języka migowego

nazwa

nazwa angielska

liczba godzin

rodzaj zajęć

rok studiów (drugiego stopnia)

semestr

liczba ECTS

forma zaliczenia

Nauka polskiego języka migowego, poziom A1

Polish Sign Language Course

240

lektorat

I

I

12

EGZ

Podstawy lingwistyki migowej

Introduction to Sign Language Linguistics

30

wykład

I

I

2

ZAL-OCENA

Gramatyka opisowa polskiego języka migowego

Descriptive Polish Sign Language Grammar

30

ćwiczenia

I

I

3

ZAL-OCENA

Kultura i historia Głuchych

Culture and History of the Deaf

30

konwersatorium

I

I

3

ZAL-OCENA

Przedmiot ogólno-uniwersytecki (z zakresu nauk społecznych)

 

30

 

I

I

3

ZAL-OCENA

Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 1*

Master Thesis Seminar I

30

seminarium

I

I

4

ZAL

Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 1*

Master Thesis Seminar II

30

seminarium

I

I

4

ZAL

Konwersatorium lingwistyczno-dydaktyczne 1*

Seminar I

30

konwersatorium

I

I

3

ZAL-OCENA

Konwersatorium społeczno-kulturowe 1*

Seminar II

30

konwersatorium

I

I

3

ZAL-OCENA

Nauka polskiego języka migowego, poziom B1

Polish Sign Language Course

180

lektorat

I

II

12

EGZ

Gramatyka opisowa opisowa polskiego języka migowego

Descriptive Polish Sign Language Grammar

30

ćwiczenia

I

II

3

ZAL-OCENA

Technologie informacyjne dla języków migowych

Information Technology for Sign Languages

30

ćwiczenia

I

II

3

ZAL-OCENA

Podstawy translatoryki migowej

Introduction to Sign Language Translation Studies

30

wykład

I

II

4

EGZ

Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 2*

Master Thesis Seminar I

30

seminarium

I

II

5

ZAL

Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 2*

Master Thesis Seminar II

30

seminarium

I

II

5

ZAL

Konwersatorium lingwistyczno-dydaktyczne 2*

Seminar I

30

konwersatorium

I

II

3

ZAL-OCENA

Konwersatorium społeczno-kulturowe 2*

Seminar II

30

konwersatorium

I

II

3

ZAL-OCENA

Nauka polskiego języka migowego, poziom B2

Polish Sign Language Course

150

lektorat

II

III

12

EGZ

Gramatyka opisowa opisowa polskiego języka migowego

Descriptive Polish Sign Language Grammar

30

ćwiczenia

II

III

3

ZAL-OCENA

Warsztaty komunikacyjne I

Communication Workshop I

30

warsztaty

II

III

3

EGZ

Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 3*

Master Thesis Seminar I

30

seminarium

II

III

5

ZAL

Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 3*

Master Thesis Seminar II

30

seminarium

II

III

5

ZAL

Pisanie tekstu naukowego – warsztaty

Academic Writing - Workshop

30

warsztaty

II

III

4

ZAL-OCENA

Metodologia badań lingwistycznych*

Methodology of Linguistic Research

30

ćwiczenia

II

III

3

ZAL-OCENA

Metodologia badań kulturowych*

Methodology of Cultural Research

30

ćwiczenia

II

III

3

ZAL-OCENA

Nauka polskiego języka migowego, poziom B2+

Polish Sign Language Course

120

lektorat

II

IV

8

EGZ

Warsztaty komunikacyjne II

Communication Workshop II

30

warsztaty

II

IV

3

EGZ

Seminarium magisterskie lingwistyczno-dydaktyczne 4*

Master Thesis Seminar I

30

seminarium

II

IV

10

ZAL

Seminarium magisterskie społeczno-kulturowe 4*

Master Thesis Seminar II

30

seminarium

II

IV

10

ZAL

Translatorium specjalistyczne B2+

Translation Workshop B2+

30

warsztaty

II

IV

3

ZAL-OCENA

Komunikacja Głuchych*

Communication of the Deaf

30

konwersatorium

II

IV

3

ZAL-OCENA

Komunikacja Głuchych w aspekcie socjolingwistycznym*

Communication of the Deaf (sociolinguistic aspects)

30

konwersatorium

II

IV

3

ZAL-OCENA

Przedmiot ogólno-uniwersytecki (z zakresu nauk społecznych)

 

30

 

II

IV

3

ZAL-OCENA