Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Funkcje w pionie dydaktycznym

kadencja 2020-2024

kierownik jednostki dydaktycznej

prodziekan ds. studenckich

dr Łukasz Książyk

lukasz.ksiazyk@uw.edu.pl

 

kierownicy studiów dla poszczególnych kierunków:

kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz sztuki społeczne – dr Paulina Kwiatkowska (pd.kwiatkowska@uw.edu.pl)

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – mgr Monika Mikuła (m.mikula@uw.edu.pl)

filologia polska – dr hab. Monika Kresa (monika.kresa@uw.edu.pl)

slawistyka – dr Maciej Falski (mfalski@uw.edu.pl)

 

opiekunowie praktyk zawodowych dla poszczególnych kierunków:

filologia bałtycka – mgr Irena Aleksa (irenaaleksa@uw.edu.pl)

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka (a.stachowicz-g@uw.edu.pl)

filologia polska mgr Ewa Kozłowska (e.kozlowska@uw.edu.pl)

logopedia ogólna i kliniczna (dot. praktyk logopedycznych) – dr Elżbieta Sadowska (e.sadowska3@uw.edu.pl)

logopedia ogólna i kliniczna (dot. praktyk nauczycielskich) mgr Ewa Kozłowska (e.kozlowska@uw.edu.pl)

sztuki społeczne – dr Joanna Kubicka (j.kubicka@uw.edu.pl), dr Zofia Dworakowska (zofia.dworakowska@uw.edu.pl), dr Karolina Wróbel-Bardzik (k.wrobelbardzik@uw.edu.pl)

 

koordynatorzy ds. mobilności dla poszczególnych kierunków studiów lub w wyszczególnionych jednostkach:

Wydziału Polonistyki UW (wszystkie kierunki studiów) – mgr Marta Jaworek (marta.jaworek@uw.edu.pl)

Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej (slawistyka) – dr hab. Robert Kulmiński (r.kulminski@uw.edu.pl)

Instytutu Filologii Klasycznej (filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie) – dr Katarzyna Pietruczuk (k.pietruczuk@uw.edu.pl)

Instytutu Kultury Polskiej (kulturoznawstwo – wiedza o kulturze oraz sztuki społeczne) – dr Jerzy Stachowicz (js.stachowicz@uw.edu.pl)

 

koordynator ds. stypendialnych (sprawy związane z przyznawaniem stypendium socjalnego - wszystkie kierunki studiów) – mgr Jolanta Przygocka (j.d.przygocka@uw.edu.pl)

 

rok akademicki 2021/2022

opiekunowie I roku studiów I stopnia dla poszczególnych kierunków:

filologia bałtycka – mgr Paweł Brudzyński (p.brudzynski@uw.edu.pl)

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – dr Bartłomiej Czarski (b.czarski@uw.edu.pl)

filologia polska – mgr Aleksandra Żurek-Huszcz (aleksandra.zurek@uw.edu.pl)

kulturoznawstwo – wiedza o kulturze – mgr Martyna Miernecka (martynamiernecka@uw.edu.pl)

logopedia ogólna i kliniczna – dr Kamila Potocka-Pirosz (k.potocka@uw.edu.pl)

slawistyka (spec. bohemistyka) – mgr Anna Jakubowska (ajakubowska@uw.edu.pl)

slawistyka (spec. kroatystyka) – mgr Janusz Szablewski (j.szablewski@uw.edu.pl)

slawistyka (spec. słowacystyka) – dr Anna Kobylińska (a.kobylinska@uw.edu.pl)

sztuka pisania – prof. dr hab. Sławomir Buryła (s.buryla@uw.edu.pl)

 

opiekunowie pozostałych wyodrębnionych grup studentów

I roku studiów II stopnia kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – mgr Dorota Sutkowska (d.sutkowska@uw.edu.pl)

I roku studiów II stopnia kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze – mgr Sara Herczyńska (s.herczynska@student.uw.edu.pl)

I roku studiów II stopnia kierunku sztuki społeczne – mgr Karolina Wróbel-Bardzik (k.wrobelbardzik@uw.edu.pl)

biorących udział w programach mobilności dla kierunku filologia bałtycka – mgr Zofia Mitan-Gawryszewska (z.mitan@uw.edu.pl)

kierunku logopedia ogólna i kliniczna (wszystkie lata), ze szczególnym uwzględnieniem osób biorących udział w programach mobilności studenckiej – dr Kamila Potocka-Pirosz (k.potocka@uw.edu.pl)

 

opiekunowie specjalizacji zawodowych prowadzonych w ramach kierunku filologia polska:

edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów – dr Zofia Smuga (z.smuga@uw.edu.pl)

filologia dla mediów – dr Ewa Modrzejewska (e.modrzejewska@uw.edu.pl)

glottodydaktyczna – dr Marta Piasecka (marta.piasecka@uw.edu.pl)

nauczycielska – dr Katarzyna Maciejak (k.maciejak@uw.edu.pl)

translatorska – dr Agnieszka Szurek (agnieszka.szurek@uw.edu.pl)

 

koordynatorzy ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym dla poszczególnych kierunków studiów lub w wyszczególnionych jednostkach:

filologia polska (ILP) – dr Robert Birkholc (rbirkholc@uw.edu.pl)

filologia polska (IPS) – dr Katarzyna Maciejak (k.maciejak@uw.edu.pl)

filologia polska (IJP) – mgr Aleksandra Żurek-Huszcz (aleksandra.zurek@uw.edu.pl)

filologia bałtycka (KJOWPiB) – mgr Marta Wiślicka (marta.wislicka@uw.edu.pl)

filologia polskiego języka migowego (KJOWPiB) – mgr Marta Wiślicka (marta.wislicka@uw.edu.pl)

filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (IFK) – mgr Monika Mikuła (m.mikula@uw.edu.pl)

logopedia ogólna i kliniczna (IPS) – dr Joanna Zawadka (joanna.zawadka@uw.edu.pl), Sylwa Dorociuk (s.dorociuk@uw.edu.pl)

kulturoznawstwo - wiedza o kulturze (IKP) – dr Jerzy Stachowicz (js.stachowicz@uw.edu.pl)

sztuki społeczne (IKP) – dr Jerzy Stachowicz (js.stachowicz@uw.edu.pl)

slawistyka (ISZiP) – dr Milena Hebal-Jezierska (m.hebal-jezierska@uw.edu.pl), mgr Anna Jakubowska (ajakubowska@uw.edu.pl), mgr Katarzyna Andrzejewska (ki.andrzejewsk@uw.edu.pl)

Centrum „Polonicum" – dr Piotr Kajak (p.kajak@uw.edu.pl)