Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Doroty Kondratczyk-Przybylskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 16.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr DOROTY KONDRATCZYK-PRZYBYLSKIEJ

tytuł rozprawy :

Rozwój znaczeniowy wyrazów w polu leksykalno-semantycznym ‘kobieta w relacji seksualnej' (od doby staropolskiej do współczesności).

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Sękowska (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kondratczyk-przybylska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAGDALENY PAWŁOWSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2022 roku o godz. 12.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  MAGDALENY PAWŁOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Humor według Bolesława Prusa – kronikarza.
Teoria i praktyka.

Promotor: dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Ireneusz Gielata, prof. ucz. (Uniwersytet Ślaski)
prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#pawlowska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY KUJAWSKIEJ-KOT

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 roku o godz. 14.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  ANNY KUJAWSKIEJ-KOT

tytuł rozprawy :

Doświadczenie niezgodności płciowej i procesu tranzycji bohatera transseksualnego w literackiej i filmowej odsłonie.

Promotor: prof. dr hab. Ewa Szczęsna (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kujawska-kot  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAGDALENY KRZYŻANOWSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 roku o godz. 11.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  MAGDALENY KRZYŻANOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Ekspresja – doświadczanie – uczestnictwo.
Bohaterowie polskiej prozy lat 1864-1918 w świecie dźwięków.

Promotor: dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie)
dr hab. Magdalena Rudkowska, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#krzyzanowska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.