Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY CZERWIŃSKIEJ-TRZASKOMY

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 25 października 2022 roku o godz. 18.30 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr ANNY CZERWIŃSKIEJ-TRZASKOMY

tytuł rozprawy :

Interferencja w nauczaniu języka polskiego jako obcego użytkowników języka białoruskiego i rosyjskiego – studium przypadku grupowego

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Bartłomiej Maliszewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159)

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#czerwinska-trzaskoma

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 14.10.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 19.10.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ALEKSANDRY ŻUREK-HUSZCZ

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 25 października 2022 roku o godz. 16.15 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr ALEKSANDRY ŻUREK-HUSZCZ

tytuł rozprawy :

Imiona i nazwiska konwertyków z judaizmu na wyznania chrześcijańskie na podstawie ksiąg metrykalnych parafii warszawskich (1826-1850)

Promotor: dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159)

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#zurek-huszcz

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 14.10.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 19.10.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. JANA SZPILKI

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 19 października 2022 roku o godz. 17.30 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr.  JANA SZPILKI

tytuł rozprawy :

Antropologia praktyk sadomasochistycznych (BDSM) we współczesnej Polsce

Promotor: Dr hab. Marta Zimniak-Hałajko  (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: Dr hab. Dorota Hall, prof. IFiS PAN
Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#szpilka  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.