Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Doroty Kondratczyk-Przybylskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 16.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr DOROTY KONDRATCZYK-PRZYBYLSKIEJ

tytuł rozprawy :

Rozwój znaczeniowy wyrazów w polu leksykalno-semantycznym ‘kobieta w relacji seksualnej' (od doby staropolskiej do współczesności).

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Sękowska (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kondratczyk-przybylska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAGDALENY PAWŁOWSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2022 roku o godz. 12.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  MAGDALENY PAWŁOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Humor według Bolesława Prusa – kronikarza.
Teoria i praktyka.

Promotor: dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Ireneusz Gielata, prof. ucz. (Uniwersytet Ślaski)
prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#pawlowska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY KUJAWSKIEJ-KOT

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 roku o godz. 14.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  ANNY KUJAWSKIEJ-KOT

tytuł rozprawy :

Doświadczenie niezgodności płciowej i procesu tranzycji bohatera transseksualnego w literackiej i filmowej odsłonie.

Promotor: prof. dr hab. Ewa Szczęsna (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kujawska-kot  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAGDALENY KRZYŻANOWSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 roku o godz. 11.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  MAGDALENY KRZYŻANOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Ekspresja – doświadczanie – uczestnictwo.
Bohaterowie polskiej prozy lat 1864-1918 w świecie dźwięków.

Promotor: dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie)
dr hab. Magdalena Rudkowska, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#krzyzanowska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY KRAWCZAK

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  ANNY KRAWCZAK

tytuł rozprawy :

Wytwarzanie pokrewieństwa. Antropologiczna analiza dyskursów wokół dawstwa heterologicznego w Polsce.

Promotor: Prof. dr hab. Grzegorz Godlewski  (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Agata Stanisz, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#krawczak  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr LUCYNY BAGIŃSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 14 czerwca 2022 roku o godz. 16.00 w sali nr 37 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  LUCYNY BAGIŃSKIEJ

tytuł rozprawy :

Tekstowy obraz życia, śmierci i duszy w młodopolskich ekfrazach i hypotypozach inspirowanych malarstwem Arnolda Böcklina.

Promotor: dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Dorota Filar, prof. ucz. (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#baginska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Katarzyny Borkowskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2022 roku o godz. 16.45 w sali nr 8 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  KATARZYNY BORKOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Cyceron i Platon: tłumaczenia, parafrazy, nawiązania.

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Danek, prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. IFiS PAN
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#borkowska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr DOROTY KRUK

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr DOROTY KRUK

tytuł rozprawy :

Wokół pojęcia ‘straty'. Analiza semantyczna wybranych jednostek języka reprezentowanych przez czasownik stracić oraz wyrażeń bliskoznacznych.

Promotor: Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Grochowski (Instytut Języka Polskiego PAN)
Prof. dr hab. Krystyna Kleszcz (profesor emeritus, Uniwersytet Śląski)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kruk

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 23.05.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 25.05.2022 r.