Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr HANNY MARGOLIS

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2021 roku o godz. 17.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr HANNY MARGOLIS

tytuł rozprawy :

Filmy animowane kobiet w (męskich) strukturach kinematografii
w Polsce w perspektywie komparatystycznej

Promotor: dr hab. Monika Talarczyk, prof. PWSFTviT w Łodzi
 
Recenzenci: dr hab. Marcin Adamczak, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Marcin Giżycki, prof. PJATK
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#margolis

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 6.12.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 8.12.2021 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANGELIKI ZANKI

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2021 roku o godz. 17.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr ANGELIKI ZANKI

tytuł rozprawy :

Naród między kontynentami. Emigracja Chorwatów do Ameryki Południowej i ich powroty do kraju w kontekście politycznym.

Promotor: dr hab. Patrycjusz Pająk (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Maciej Czerwiński, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Leszek Małczak, prof. ucz. (Uniwersytet Śląski)
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#zanki

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 1.11.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 3.11.2021 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANGELIKI KOSIERADZKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 3 listopada 2021 roku o godz. 17.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr ANGELIKI KOSIERADZKIEJ

tytuł rozprawy :

Krajobraz socjalistycznego miasta jako przedmiot bułgarskich praktyk artystycznych po 1989 roku. Przypadek Sofii.

Promotor: dr hab. Magdalena Bogusławska (Uniwersytet Warszawski)
 
Promotor pomocniczy: dr Sylwia Siedlecka (Uniwersytet Warszawski)
Recenzenci: dr hab. Jacek Zydorowicz, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
doc. dr hab. Nikolay Papuchiev (Uniwersytet Sofijski)
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kosieradzka

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 25.10.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 27.10.2021 r.