Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Doroty Kondratczyk-Przybylskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 16.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr DOROTY KONDRATCZYK-PRZYBYLSKIEJ

tytuł rozprawy :

Rozwój znaczeniowy wyrazów w polu leksykalno-semantycznym ‘kobieta w relacji seksualnej' (od doby staropolskiej do współczesności).

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Sękowska (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kondratczyk-przybylska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.