Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Doroty Kondratczyk-Przybylskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 17 maja 2022 roku o godz. 16.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr DOROTY KONDRATCZYK-PRZYBYLSKIEJ

tytuł rozprawy :

Rozwój znaczeniowy wyrazów w polu leksykalno-semantycznym ‘kobieta w relacji seksualnej' (od doby staropolskiej do współczesności).

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Sękowska (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Urszula Sokólska (Uniwersytet w Białymstoku)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kondratczyk-przybylska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Katarzyny Borkowskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2022 roku o godz. 16.45 w sali nr 8 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  KATARZYNY BORKOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Cyceron i Platon: tłumaczenia, parafrazy, nawiązania.

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Danek, prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. IFiS PAN
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#borkowska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr DOROTY KRUK

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr DOROTY KRUK

tytuł rozprawy :

Wokół pojęcia ‘straty'. Analiza semantyczna wybranych jednostek języka reprezentowanych przez czasownik stracić oraz wyrażeń bliskoznacznych.

Promotor: Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Grochowski (Instytut Języka Polskiego PAN)
Prof. dr hab. Krystyna Kleszcz (profesor emeritus, Uniwersytet Śląski)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kruk

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 23.05.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 25.05.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY LIS-SKOWROŃSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 10 maja 2022 roku o godz. 17.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr ANNY LIS-SKOWROŃSKIEJ

tytuł rozprawy :

Dyzartryczne zaburzenia mowy po jednostronnym udarze niedokrwiennym górnego neuronu ruchowego a inne wybrane typy dyzartrii poudarowej.

Promotor: Dr hab. Olga Jauer-Niworowska (UW)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta (profesor emeritus UW)
Prof. dr hab. n. med. Beata Zakrzewska-Pniewska (WUM)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#lis-skowronska

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 2.05.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 4.05.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ks. mgr. SEBASTIANA MUSIAŁA

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

ks. mgr. SEBASTIANA MUSIAŁA

tytuł rozprawy :

Jan Paweł Woronicz w świetle nieznanych dokumentów z lat 1795-1829.

Promotor: Dr hab. Zofia Rejman-Pietrzykowska (UW)
 
Recenzenci: Dr hab. Janusz Pezda, prof. ucz. (UJ)
Prof. dr hab. Wiesław Pusz (UŁ)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#musial

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 28.03.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 30.03.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. MARKA GOLONKI

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2022 roku o godz. 17.00  w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr.  MARKA GOLONKI

tytuł rozprawy :

Musical jako maszyna pamięci. Przedstawianie przeszłości Austrii w wybranych musicalach Michaela Kunzego.

Promotor: Dr hab. Agata Chałupnik  (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: Dr hab. Dorota Fox, prof. ucz. (Uniwersytet Śląski)
Dr hab. Joanna Maleszyńska, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#golonka oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.