Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr EMILII POMIANKIEWICZ-WAGNER

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 1 lutego 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr EMILII POMIANKIEWICZ-WAGNER

tytuł rozprawy :

Konstrukcje klasyfikatorowe w komunikacji użytkowników litewskiego języka migowego.

Promotor: Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (UW)
 
Promotor pomocniczy: Dr hab. Paweł Rutkowski, prof. ucz.
Recenzenci: Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski (UKSW)
Dr hab. Marta Wrześniewska-Pietrzak, prof. ucz. (UAM)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#pomiankiewicz

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 24.01.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 26.01.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KATARZYNY SORNAT

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr KATARZYNY SORNAT

tytuł rozprawy :

Słownictwo Wacława Potockiego. Geneza, struktura, semantyka.

Promotor: Prof. dr hab. Stanisław Dubisz (UW)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Władysława Bryła (UMCS)
Dr hab. Tomasz Korpysz, prof. ucz. (UKSW)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#sornat

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 3.01.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 5.01.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr BEATY CIECIERSKIEJ-ZAJDEL

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr BEATY CIECIERSKIEJ-ZAJDEL

tytuł rozprawy :

Zróżnicowanie realizacji sybilantów dziąsłowo-palatalnych w wymowie studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Promotor: Dr hab. Anita Lorenc, prof. ucz. (UW)
 
Recenzenci: Dr hab. Stanisław Milewski, prof. ucz. (UG)
Dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, prof. ucz. (UAM)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#ciecierska

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 17.01.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 19.01.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr HANNY MARGOLIS

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2021 roku o godz. 17.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr HANNY MARGOLIS

tytuł rozprawy :

Filmy animowane kobiet w (męskich) strukturach kinematografii
w Polsce w perspektywie komparatystycznej

Promotor: dr hab. Monika Talarczyk, prof. PWSFTviT w Łodzi
 
Recenzenci: dr hab. Marcin Adamczak, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Marcin Giżycki, prof. PJATK
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#margolis

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 6.12.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 8.12.2021 r.