Obrony rozpraw doktorskich

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. WITOLDA ZAKRZEWSKIEGO

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2022 roku o godz. 17.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr.  WITOLDA ZAKRZEWSKIEGO

tytuł rozprawy :

Szkoła Rycerska: codzienność instytucji i losy absolwentów.

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Mencwel  (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Janowski ( Instytut Historii PAN)
dr hab. Krzysztof Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#zakrzewski oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr WERONIKI SZULIK

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr WERONIKI SZULIK

tytuł rozprawy :

Konstelacje Romana Jaworskiego
(Witkacy – Irzykowski – Brzozowski)

Promotor: Dr hab. Lena Magnone
 
Recenzenci: Dr hab. Sylwia Panek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Prof. dr hab. Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159)

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#szulik

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 24.11.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 30.11.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr. ANDREIA RASINSKIEGO

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 9 listopada 2022 roku o godz. 17.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr. ANDREIA RASINSKIEGO

tytuł rozprawy :

Запрыгоньванне лiтаратуры на Беларусi: тэорыя i практыка навамоўя

(Zniewolenie literatury na Białorusi: teoria i praktyka nowomowy)

Promotorzy:  dr hab. Zuzanna Grębecka (Uniwersytet Warszawski)
 dr hab. Andriej Moskwin, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Katarzyna Kotyńska, prof. IS PAN
dr hab. Sviatlana Sialverstava, prof. PB
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159)

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#rasinski

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 31.10.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 4.11.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr JOANNY KOCEMBY-ŻEBROWSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2022 roku o godz. 17.00 w sali nr 5 w Instytucie Kultury Polskiej (dawny budynek Szpitala św. Rocha), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  JOANNY KOCEMBY-ŻEBROWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Teatr partycypacyjny w Polsce. Wybrane praktyki.

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Dudzik  (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: Dr hab. Tadeusz Kornaś, prof. ucz. (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Joanna Ostrowska, prof. ucz. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kocemba oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY CZERWIŃSKIEJ-TRZASKOMY

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 25 października 2022 roku o godz. 18.30 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr ANNY CZERWIŃSKIEJ-TRZASKOMY

tytuł rozprawy :

Interferencja w nauczaniu języka polskiego jako obcego użytkowników języka białoruskiego i rosyjskiego – studium przypadku grupowego

Promotor: prof. dr hab. Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Bartłomiej Maliszewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159)

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#czerwinska-trzaskoma

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 14.10.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 19.10.2022 r.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ALEKSANDRY ŻUREK-HUSZCZ

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 25 października 2022 roku o godz. 16.15 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr ALEKSANDRY ŻUREK-HUSZCZ

tytuł rozprawy :

Imiona i nazwiska konwertyków z judaizmu na wyznania chrześcijańskie na podstawie ksiąg metrykalnych parafii warszawskich (1826-1850)

Promotor: dr hab. Wanda Decyk-Zięba, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Halszka Górny, prof. IJP PAN
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 26 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2022 r. poz. 159)

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#zurek-huszcz

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 14.10.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 19.10.2022 r.