KOŁA NAUKOWE

 • Diachroniczne Koło Naukowe „Twarde Jery"
 • Glottodydaktyczne Koło Naukowe „mUWimy po polsku"
 • Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian
 • Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej, Młodzieżowej i Fantastyki
 • Koło Edytorskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koło Entuzjastów Literatury XIX wieku
 • Koło Literaturoznawcze Uniwersytetu Warszawskiego
 • Koło Literatury i Kultury Modernizmu Uniwersytetu Warszawskiego
  Koło Literatury i Kultury Modernizmu wznowiło swoją działalność w 2013 r. Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianymi modernizmem i dziewiętnastowiecznością – zwracamy uwagę na mniej opracowane zjawiska, staramy się też przypominać zapomnianych pisarzy i mniej znane utwory literackie epoki. Owocami naszej działalności były w poprzednich latach m.in. dwie konferencje naukowe oraz – jako ich podsumowanie – dwa tomy pokonferencyjne, panele dyskusyjne (poświęcone m.in. twórczości Wacława Berenta i Bolesława Leśmiana), uczestniczyliśmy też w Festiwalu Nauki.
 • Koło Młodej Literatury
 • Koło Naukowe Bałtystów
 • Koło Naukowe im. Juliusza Słowackiego
 • Koło Naukowe Języka Migowego i Kultury Głuchych
  Studenckie Koło Języka Migowego i Kultury Głuchych działa przy Wydziale Polonistyki. Opiekunem od 2018 roku jest dr Paweł Rutkowski. Koło zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat kultury Głuchych oraz języków migowych, zwłaszcza polskiego języka migowego (PJM). Spotkania są prowadzone przez osoby głuche i słyszące, w formie wykładu, wywiadu i dyskusji. Wydarzenia tłumaczone na PJM.
 • Koło Naukowe Krytyki Teatralnej
 • Koło Naukowe Literatur Eksperymentalnych
  Koło Literatur Eksperymentalnych działa od 2017 roku. Zajmuje się pojęciem i tradycją eksperymentu literackiego oraz eksperymentu w sztuce. KLE działa głównie w trybie seminaryjnym, organizuje dyskusje, spotkania z badaczami i autoram, wyjazdy naukowe. W 2018 roku przygotowaliśmy konferencję „Kategoria eksperymentu w literaturze". Pracujemy nad tematycznym numerem czasopisma „Tekstualna".
 • Koło Naukowe Młodych Klasyków IFK UW
 • Koło Naukowe Prostego Języka
 • Koło Naukowe Retoryki „Gadu-Gadu"
 • Koło Naukowe Slawistów UW
  Koło Naukowe Slawistów Uniwersytetu Warszawskiego działa od 2000 roku. Członkami KNS UW mogą zostać wszyscy studenci UW, którzy są zainteresowani szeroko pojętą tematyką Słowian Zachodnich i Południowych. Spotykamy się na dyskusje dotyczące nowości w dziedzinie slawistyki, referaty członków (i nie tylko) oraz na klub czytelniczy literatury słowiańskiej. Wierzymy, że Uniwersytet to nie kurs zawodowy, a drogą do mądrości jest reżim biblioteczny.
 • Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza"
  Koło Naukowe Teorii Literatury „Parabaza" zostało reaktywowane w październiku 2019 r. Jego głównymi działaczami są studenci, którzy interesują się najbardziej abstrakcyjnymi ideami literaturoznawstwa. Parabaza jest związana głównie z Zakładem Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich, z którego podchodzi także opiekun Koła – dr Łukasz Wróbel. Sztandarowym projektem organizacji są „Dysku(r)sje", czyli spotkania poświęcone mniej popularnym zagadnieniom i tekstom z zakresu teorii literatury, poetyki, a czasami także filozofii, antropologii czy socjologii. Poza tym Parabaza stała się platformą do nieformalnych spotkań i dyskusji na temat prac naukowych jej członków.
 • „ŁAM!" Studenckie Koło Naukowe Wydań i Przekładów Literatury
 • Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego UW
  Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego działa na Uniwersytecie Warszawskim od grudnia 2017 roku. W każdym miesiącu organizujemy spotkania z zaproszonymi gośćmi, podczas których dyskutujemy o problemach związanych z językiem. Zakres poruszanych przez nas tematów jest niezwykle szeroki. Rozmawialiśmy już między innymi o manipulacji językowej, feminatywach, teoriach znaczenia, lingwistyce komputerowej czy pozycjonowaniu w internecie. Aktywnie działamy także w życiu naszego wydziału poprzez coroczny udział w Dniach Polonistyki i Dniu Otwartym UW. Organizujemy również konkursy, debaty i konferencje naukowe. W obecnej kadencji przewodniczącym koła jest Przemysław Megger, wiceprzewodniczącym – Karol Tryniszewski, sekretarzem – Paweł Matoga, a skarbnikiem – Gabriela Gawrońska. Opiekunkami naukowymi są: pani prof. Iwona Burkacka oraz pani prof. Magdalena Zawisławska. Zapraszamy do nas wszystkich miłośników języka!
 • Naukowe Koło Logopedyczne UW
  Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim utworzono w 2004. Przewodniczącą została Marta Janeczek, obecnie doktorantka w Zakładzie Logopedii i Emisji Głosu. Od tamtej pory NKL co roku zapewnia dodatkowe warsztaty i wykłady z zakresu szeroko rozumianej logopedii nie tylko studentkom i studentom UW, lecz także osobom spoza uczelni. We współpracy z warszawskimi poradniami organizuje dni darmowych diagnoz logopedycznych; promuje logopedię zarówno jako zawód, jak i jako kierunek studiów na kolejnych Piknikach Naukowych; reprezentuje UW w czasie studenckich konferencji naukowych; czynnie współpracuje z kołami naukowymi logopedii innych uczelni, w tym UMCS i APS. Wszelkie informacje dotyczące bieżącej działalności NKL znajdują się na stronie http://facebook.com/nkluw
   .
 • Koło naukowe „Niewinni czarodzieje"
  Koło działa oficjalnie od 2010 r. przy Wydziale Polonistyki UW i realizuje swoją działalność jako portal internetowy niewinni-czarodzieje.pl. Pierwszym opiekunem naukowym była dr Maria Makaruk; redakcję stanowili wówczas: Daniel Brzeszcz, Tomek Gocławski (zastępca redaktora naczelnego), Artur Hellich (skarbnik), Paweł T. Kulpiński, Magdalena Pawłowska (pierwsza redaktor naczelna), Monika Pianowska, Patrycja Rogacz, Matylda Skubikowska i Łukasz Żurek (drugi redaktor naczelny). Obecnie redakcję tworzą Przemysław Batorski, Zuzanna Dziedzic, dr Artur Hellich, dr Tomasz Jędrzejewski (opiekun naukowy), Anna Kozłowska, Izabela Sandomierska (redaktor naczelna), Weronika Szopa, Patrycja Wojda.
 • Teatr Polonistyki UW im. Eligiusza Szymanisa