Komisja Potwierdzająca Kompetencje w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim

Komisja Potwierdzająca Kompetencje w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Warszawskim, powołana Zarządzeniem nr 87 Rektora UW z dnia 29 listopada 2016 r., rozpoczęła działalność.

Komisja działa w składzie: prof. dr hab. Stanisław Dubisz (przewodniczący), prof. dr hab. Halina Karaś, prof. dr hab. Jerzy Podracki oraz prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz.

Ustalono tryb i zakres postępowania Komisji oraz przyjęto podstawowe dokumenty, które zaakceptował JM Rektor UW. W związku z tym zostają uruchomione procedury kwalifikacyjne.

Dla osób zainteresowanych przedstawiamy wzór Wniosku w sprawie potwierdzenia umiejętności zawodowych w zakresie glottodydaktyki polonistycznej oraz wzorcowy katalog pytań.

Dyżury członków Komisji odbywają się w czwartki w godz. 14.15 - 15.15 w pok. 120A (dziekanat Wydziału Polonistyki, I p. – budynek przy ul. Oboźnej 8), tel. (22) 55 20 323 (w czasie dyżuru Komisji), e-mail: komglotto@uw.edu.pl.

 

Przewodniczący Komisji

(-) Prof. dr hab. Stanisław Dubisz

 

Pliki do pobrania: