WYMIANA ZAGRANICZNA

ERASMUS+

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020. Koordynowanie mobilności studentów filologii polskiej (wszystkie specjalności), logopedii, bałtystyki, doktorantów ILP, IJP, IPS, Polonicum, KJOWPiB oraz studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+ ...

ERASMUS - AKTUALNOŚCI

Kwalifikacje na studia częściowe 2018/2019 (wyjazdy w roku akademickim 2019/2020). Harmonogram: składanie dokumentów: 11.01.2019 – 08.02.2019, rozmowy kwalifikacyjne: 18.02.2019 – 22.02.2019 (pierwszy tydzień semestru letniego)

ERASMUS - częściowe studia zagraniczne

KONKURSY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019. STUDIA CZĘŚCIOWE W KRAJACH PROGRAMU (UE + KRAJE STOWARZYSZONE). kwalifikacje 2018/2019 -> wyjazdy 2019/2020...

UMOWY MIĘDZYUCZELNIANE ERASMUS+

Pracownicy, studenci i doktoranci wszystkich jednostek Wydziału Polonistyki UW (w tym: Instytutu Kultury Polskiej, Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej, Instytutu Filologii Klasycznej, Instytutu Literatury Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Polonistyki Stosowanej, Katedry Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum") mają prawo ubiegać się o wyjazd z dowolnej umowy podpisanej przez Wydział Polonistyki, bez względu na to, która jednostka koordynuje daną umowę. ...

PRAKTYKI ERASMUS

Praktyki erasmus OGÓLNE  ZASADY  KWALIFIKACJI  STUDENTÓW  i DOKTORANTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O FUNDUSZE  ERASMUS  (WSPARCIE INDYWIDUALNE - SMP) oraz KIEROWANIA NA PRAKTYKĘ ZAGRANICZNĄ Liczba miejsc na dzień 29 września 2014 r. wynosi 300. Liczba miejsc może ulec zwiększeniu pod warunkiem uzyskania przez UW dodatkowych  funduszy z Fundacji Rozwoju...

KURSY JĘZYKOWE ZA GRANICĄ

WYDZIAŁOWE ZASADY KIEROWANIA STUDENTÓW NA ZAGRANICZNE LETNIE KURSY JĘZYKOWE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018...

Program polsko-francuskiego podwójnego dyplomu magisterskiego

Rozpoczął się nabór na zagraniczne studia częściowe w ramach programu podwójnego polsko-francuskiego dyplomu magisterskiego. Kandydaci proszeni są o składanie dokumentów do pani Marty Jaworek (dziekanat, ul. Oboźna 8, pok. 120). Terminy: składanie dokumentów do 15 lutego 2018, rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w drugiej połowie lutego 2018 roku – kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy z odpowiednim wyprzedzeniem.