Aktualności

Publikacja „Poetyki protestu”

Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich oraz Koło Naukowe Teorii Literatury 'Parabaza' z przyjemnością informują o wydaniu pokonferencyjnej publikacji „Poetyki protestu"...

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr EMILII POMIANKIEWICZ-WAGNER

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 1 lutego 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się ...

ZARZĄDZENIE NR 15 Z DNIA 24 GRUDNIA 2021 R. W SPRAWIE ZMIANY ZARZĄDZENIA NR 14 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 15 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DNIA 24 GRUDNIA 2021 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14 Kierownika...

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr KATARZYNY SORNAT

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się ...

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr BEATY CIECIERSKIEJ-ZAJDEL

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się ...

ZARZĄDZENIE NR 14 Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji zimowej 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 14 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DNIA 21 GRUDNIA 2021 R. w sprawie organizacji egzaminacyjnej sesji...

ZARZĄDZENIE NR 13 Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 R. w sprawie przedłużenia czasowej zmiany trybu kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 13 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 R. w sprawie przedłużenia czasowej zmiany trybu...

ZARZĄDZENIE NR 12 Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 KJD

ZARZĄDZENIE NR 12 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DNIA 26 LISTOPADA 2021 R. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11 Kierownika...

Rozstrzygnięcie Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego

„Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym" został rozstrzygnięty. W tegorocznej – IV edycji konkursu ocenie poddawane były...

Konferencja „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii”

XVII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna „Dylematy teoretyczne i praktyczne w logopedii" organizowana przez Zakład Logopedii i Emisji Głosu Instytutu Polonistyki Stosowanej...

Konkurs „Nauka jest dla ludzi”

IV edycja konkursu NAUKA JEST DLA LUDZI Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków w IV edycji konkursu „Nauka jest dla ludzi", do wygraniajest 30 000 zł! Nauka nie jest nudna i może służyć...

Zaproszenie na II Dyktando UW

Szanowni Państwo, Obserwatorium Językowe UW, Poradnia Językowa UW oraz Centrum Współpracy i Dialogu UW serdecznie zapraszają studentów, doktorantów oraz pracowników Państwa jednostki do...

Konferencja „Empatia, gościnność, solidarność w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku”

Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych  z siedzibą na Wydziale Polonistyki UW  i Uniwersytet Jagielloński zapraszają na konferencję naukową  „Empatia, gościnność,...

Stypendia dla laureatów olimpiad krajowych i uczestników olimpiad międzynarodowych

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o...

Kursy poprawnej polszczyzny

Instytut Języka Polskiego UW otwiera dla wszystkich chętnych zapisy na kursy poprawnej polszczyzny, prowadzone na platformie e-learningowej Kampus Projekty. Formularze rejestracyjne są dostępne na...

„Pomiędzy słowami” – rekrutacja przedłużona

Rekrutacja do Szkoły historii literatury polskiej i wiedzy o języku polskim „Pomiędzy słowami" została przedłużona do 30 października. Zajęcia w języku angielskim odbędą się w dwóch...

„Pomiędzy słowami”

Ruszyła rekrutacja do Szkoły historii literatury polskiej i wiedzy o języku polskim „Pomiędzy słowami"! Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich studentów zagranicznych zainteresowanych polską...

Festiwal Nauki

Zapraszamy na spotkania organizowane przez Wydział Polonistyki UW w ramach 25. Festiwalu Nauki! Proponujemy następujące zajęcia: 18 września (sobota), 11.00-14.00 M. Wanot-Miśtura i Fundacja...

Program „Pomiędzy słowami”

Zapraszamy na stronę internetową projektu „Pomiędzy słowami".  Podczas realizacji projektu zostanie zorganizowana SZKOŁA HISTORII LITERATURY POLSKIEJ I WIEDZY O JĘZYKU POLSKIM DLA STUDENTÓW...

Rekrutacja i Rozwój Pracowników

Powstała nowa witryna Biura Spraw Pracowniczych:  https://rekrutacja-i-rozwoj.bsp.uw.edu.pl Strona jest poświęcona działaniom rozwojowym skierowanym do pracowników Uniwersytetu...

Badanie poziomu zaszczepienia wśród studentów i doktorantów UW

Na Uniwersytecie Warszawskim realizowane są działania, których celem jest umożliwienie prowadzenia zajęć stacjonarnych w nowym roku akademickim. Jedną z ważnych informacji, która może wpływać na...

KONFERENCJA "LITERATURE AND PHILOSOPHY"

W dniach 4-5 września 2021 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja "Literature and Philosophy. Research Methods, Figures and Forms of Thoughts", organizowana przez Pracownię Badań...

II KONFERENCJA: ARCHEOLOGIA I FILOLOGIA KLASYCZNA

Koło Naukowe Młodych Klasyków oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA działające przy Uniwersytecie Warszawskim serdecznie zapraszają na...

SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci, Od 19 lipca o godz. 14:00 w systemie IRK znajdą Państwo wyniki rekrutacji na studia na Wydziale Polonistyki. Tym z Państwa, których wyniki pozwoliły...

Harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej sem. letniego 2020/2021

 Przekazujemy harmonogram poprawkowej sesji letniej 2020/2021: filologia baltycka [PDF] klasyczna i studia śródziemnomorskie [PDF] filologia polska - studia...

SPOTKANIA MIRONOLOGICZNE III (cz. II)

Serdecznie zapraszamy do udziału w Spotkaniach Mironologicznych poświęconych twórczości Mirona Białoszewskiego, organizowanych przez Fundację im. Mirona Białoszewskiego, Instytut Badań...

Program NAWA – SPINAKER

(English below) Informujemy, że na Wydziale Polonistyki UW (w Instytucie Literatury Polskiej i Instytucie Języka Polskiego) od 1 lipca br. realizowany będzie program NAWA – ...

Wydziałowi pełnomocnicy ds. równości

Dziekan Wydziału, prof. Zbigniew Greń, powołał pełnomocniczkę i pełnomocnika ds. równości na Wydziale Polonistyki. To dr Agata Łuksza ( agata.luksza@uw.edu.pl ) i dr Łukasz Wróbel (...

IV edycja Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego

IV edycja Konkursu im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym.     Załączniki regulamin konkursu ...

Warsztaty dla studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem studentów zajęciami realizowanymi w ramach Programu ZIP dla osób przygotowujących się do zawodu nauczyciela (uruchomionymi ze względu na trudności w...

Harmonogram sesji letniej 2020/2021

Przekazujemy harmonogram sesji letniej 2020/2021: filologia baltycka [PDF] klasyczna i studia śródziemnomorskie [PDF] filologia polska - studia niestacjonarne (zaoczne)...

Forum Dobrych Praktyk

Centrum Kompetencji Cyfrowych zaprasza dydaktyków na pierwszą, pilotażową edycję poświęconego nauczaniu zdalnemu Forum Dobrych Praktyk , które odbędzie się online 11 maja 2021. Organizowane...

Konferencja Student Engagement – Recognition and Inclusion Tools

Student Engagement - Recognition and Inclusion Tools Międzynarodowa konferencja online W imieniu międzynarodowego konsorcjum projektowego "European STudent Engagement Project (European...

Ankieta na temat studiowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w oparciu o umowę nr...

Nabór w programie „Polonista”

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór w Programie stypendialnym dla studentów i naukowców POLONISTA (2021). Celem Programu jest upowszechnianie języka polskiego w świecie przez...

ZARZĄDZENIE NR 3 Z DNIA 25 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE TERMINÓW WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE

  ZARZĄDZENIE NR 3 KIEROWNIKA JEDNOSTKI DYDAKTYCZNEJ WYDZIAŁU POLONISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Z DNIA 25 LUTEGO 2021 R. W SPRAWIE TERMINÓW WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI...

Nabór na Ambasadora Kariery UE

W poniedziałek 15.02. ruszył nabór do programu Ambasadorzy Kariery UE. Zgłoszenia do programu (w postaci CV w wersji polskiej i angielskiej oraz listu motywacyjnego) przyjmujemy do 19 marca 2021...

Badanie dotyczące dysleksji

Zapraszamy  WSZYSTKICH DOROSŁYCH OCHOTNIKÓW  do wypełnienia ankiety niezbędnej do stworzenia narzędzia umożliwiającego ocenę trudności z czytaniem u osób dorosłych. Badanie...

Przedsiębiorca Roku UW

Konkurs „Przedsiębiorca Roku Uniwersytetu Warszawskiego" jest skierowany do pracowników, studentów i absolwentów UW zaangażowanych w prowadzenie własnej firmy. W ten sposób Uniwersytet chce docenić...

Zarządzenie nr 2 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie innym niż zdalny

  Zarządzenie nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w trybie...

Popularyzacja badań naukowych

Od 1 lutego do 1 marca trwa nabór projektów skierowanych na popularyzację badań naukowych zrealizowanych na UW . W konkursie mogą wziąć udział pracownicy, doktoranci oraz zespoły, które w...

Zarządzenie nr 1 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy prowadzenia zajęć

Zarządzenie nr 1 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia narzędzi informatycznych oraz formy...

Zajęcia z metodologii badań i statystyki dla językoznawców

Szanowni Państwo, W ramach Działania II 3.7 „Wielojęzyczność" IDUB UW, którym kieruję, chcemy stworzyć przyjazną przestrzeń badawczą dla językoznawców, zarówno w postaci zakupu...

Sprawozdania z działalności kół naukowych

Szanowni Państwo, w imieniu Kierownika Jednostki Dydaktycznej bardzo proszę o złożenie sprawozdań z rocznej działalności prowadzonych przez Państwa kół naukowych. Sprawozdania powinny zostać...

Konkurs na projekty edukacyjne 4EU+

Informujemy o możliwości składania wniosków w drugim konkursie na wspólne projekty edukacyjne w ramach sojuszy 4EU+. Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie UW W ramach drugiego...

Ranking QS. Badanie reputacji uczelni wśród naukowców i pracodawców

Szanowna Pani / Szanowny Panie, reputacja akademicka ma podstawowe znaczenie dla szkół wyższych. Zapraszamy do przyłączenia się do grona międzynarodowych ekspertów w temacie szkolnictwa...

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW

Współpraca z Uniwersytetem Otwartym UW Zapraszamy do nawiązania współpracy z Uniwersytetem Otwartym UW. Rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń kursów na III trymestr roku akademickiego 2020/2021...

Ankiety ewaluacyjne

Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą nr 26 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z 28 sierpnia 2020 r. w tym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych UW będą realizowane we wszystkich...

Pracownicze plany kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 roku Uniwersytet Warszawski – jako uczelnia publiczna – zostanie objęty przepisami ustawy z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). PPK to...

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczam najistotniejsze informacje dotyczące wyborów do Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo (RNDJ): - początek kadencji RNDJ: 1 stycznia 2021 r. -...

Uchwały w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i oceniania

Informujemy, że w Dzienniku UW ukazały się Uchwały Rady Dydaktycznej w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczania. Filologia polska  [PDF] Filologia...

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę doktorską

„Konkurs im. Prof. Edwarda Kasperskiego na najlepszą pracę magisterską lub doktorską o charakterze komparatystycznym" został rozstrzygnięty. W tegorocznej – III edycji konkursu ocenie poddawane...

Ankieta dla logopedów

Jesteśmy logopedami i pracownikami Zakładu Logopedii i Emisji Głosu w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Nasze zainteresowania koncentrują się...

Wyniki konkursu

Jakie życzenia świąteczne mógłby złożyć nam dziś Adam Mickiewicz? Jaką bożonarodzeniową radą uraczyłby nas Mikołaj Rej? Co skreśliliby na kartach świątecznych Eliza Orzeszkowa lub Czesław Miłosz? ...

Warsztaty dla studentów zagranicznych

[English version below] Drogie Studentki, Drodzy Studenci, Welcome Point zaprasza studentki i studentów zagranicznych na spotkanie online z zakresu planowania kariery. Spotkanie...

Egzaminy certyfikacyjne z języków obcych 2020/2021

Szanowni Państwo, w roku akademickim 2020/2021 egzaminy certyfikacyjne z języków obcych przeprowadzane na Uniwersytecie Warszawskim będą miały formę zdalną, zarówno w części pisemnej jak i w...

Szkolenia dla nauczycieli akademickich

Zostały ostatnie wolne miejsca na szkolenia w listopadzie – między innymi „Projektowanie i prowadzenie zajęć metodą warsztatową - szkolenie trenerskie (I)" (30.11 oraz 2, 7, 14 i 18.12 w g....

Zmiana terminów rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie.

Na prośbę Władz Jednostek Dydaktycznych Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia  prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek podjął decyzję o zmianie terminów rejestracji na przedmioty...

Nagrody „Literatury na świecie”

Z radością i dumą zawiadamiamy, że spośród przyznanych właśnie prestiżowych nagród „Literatury na świecie" za rok 2019 aż trzy trafiły do pracowników naszego Wydziału! W kategorii „Proza"...

Spotkanie dla studentów zagranicznych

  Drogie Studentki, Drodzy Studenci, Welcome Point zaprasza Was na spotkanie online na temat przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku...

Konkurs dla kół naukowych

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje" ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie dla kół...

Legalizacja pobytu – spotkania dla studentów zagranicznych

Jeśli trapią Was wątpliwości: „czy i jak mogę zalegalizować swój pobyt w Polsce, jak to zrobić w czasie pandemii?", to przygotowane przez zespół Welcome Point spotkania informacyjne pozwolą Wam je...

Wytyczne w sprawie organizacji pracy administracji Wydziału i jego jednostek

Wytyczne Dziekana Wydziału Polonistyki z dnia 19 października 2020 r. w sprawie organizacji pracy administracji Wydziału i jego jednostek Na podstawie Zarządzenia nr 233...

Komunikat Dziekana Wydziału Polonistyki w sprawie organizacji kształcenia na studiach podyplomowych

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 233 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r....

Komunikat Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki

Na podstawie ZARZĄDZENIA NR 233 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 217 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 września 2020 r....

Otwarte konkursy IDUB

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat otwartych konkursów w ramach „Inicjatywy doskonałości" na UW. Obecnie można aplikować o minigranty, mikrogranty i open access. Minigranty ...

Wolne Lektury

Fundacja Nowoczesna Polska zachęca studentów i wykładowców do korzystania z zasobów cyfrowych dostępnych za darmo w bibliotece internetowej Wolne Lektury. Biblioteczka polonisty to zarówno...

Zaproszenie do udziału w Tygodniu Noblowskim

Centrum Współpracy i Dialogu UW serdecznie zaprasza Pracowników oraz Studentów do wspólnego celebrowania wielkiego święta nauki: Tygodnia Noblowskiego. Już po raz drugi, wspólnie z ekspertkami...

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub...