Aktualności

« Back

XV spotkanie z cyklu „My z Nich”

Pracownia Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej

Szanowni Państwo !

Uprzejmie zapraszamy na XV spotkanie z cyklu „My z Nich", organizowane przez Pracownię Pragmatyki i Semantyki Lingwistycznej (IPS, Wydział Polonistyki), poświęcone dokonaniom językoznawców polskich drugiej połowy XX wieku.

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2019 roku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w sali numer 17 (I piętro) o godz. 11.00. 

Program:

I. Powitanie przez Pana Dziekana Wydziału Polonistyki UW prof. dr. hab. Zbigniewa Grenia.

II. Referaty:

  1. Bogusław Dunaj  (UJ)–Witold Taszycki  - twórca onomastyki polskiej i historyk języka
  2. Stanisław Cygan (UJK) Wanda Pomianowska  - językoznawca, społecznik, poetka
  3. Romuald Huszcza (UW)Janusz Chmielewski jako badacz języka chińskiego
  4. Krystyna Kowalik (IJP PAN)Kazimierz Sikora (UJ) Roman Laskowski . Dwa szkice do portretu Uczonego