Aktualności

« Back

Wybory do Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Neofilologii zaprasza na zebranie wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo, w następujących terminach:

  • 21.10.2019 r., godz. 16:00, nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora;
  • 22.10.2019 r., godz. 16:00, nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Zaproszenie dotyczy nauczycieli akademickich, którzy wskazali przynależność do dyscypliny literaturoznawstwo.

Zebrania odbędą się w Auli 1.007 w budynku przy ulicy Dobrej 55.

Uprzejmie przypominam, że dla ważności wyborów muszą zostać spełnione dwa warunku:

  1. wymagane jest kworum;
  2. kandydaci muszą uzyskać bezwzględną większość głosów.

Proszę o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość. W miarę możliwości uprzejmie proszę o wcześniejsze przybycie; WKW będzie wpuszczała do Auli od godz. 15:30.

Przewodniczący

Wydziałowej Komisji Wyborczej

Wydziału Neofilologii

dr hab. Zbigniew P. Możejko