Aktualności

« Back

WYBORY DO RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY JĘZYKOZNAWSTWO

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Lingwistyki Stosowanej zaprasza osoby, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny językoznawstwo na zebrania wyborcze w celu wyłonienia członków Rady Naukowej Dyscypliny Językoznawstwo

❖ z grona pozostałych nauczycieli akademickich 28 października 2019 r. (poniedziałek), godz. 16:00, ul. Szturmowa 4 (budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW), sala 8 

❖ z grona nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego 29 października 2019 r. (wtorek), godz. 16:00, ul. Szturmowa 4 (budynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW), sala 8 

Informujemy o wymogu kworum. Prosimy o przybycie z ważnym dokumentem tożsamości.

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lingwistyki Stosowanej
Dr Joanna Piotrowska