Aktualności

« Back

UDZIAŁ W BADANIU SOCJOLOGICZNYM

Zapraszamy wszystkich chętnych studentów i studentki w wieku poniżej 24 lat do udziału w charakterze uczestnika/uczestniczki dyskusji grupowej w ramach międzynarodowego projektu badawczego. 
 
W projekcie RePAST (www.repast.eu) finansowanym przez Unię Europejską (Horizon 2020) badamy, jak społeczeństwo polskie radzi sobie dzisiaj z trudnymi doświadczeniami ze swojej przeszłości i jak zapobiegać konfliktom w przyszłości. W tym celu prowadzimy, między innymi, dyskusje grupowe z młodymi Polkami i Polakami. Zależy nam na poznaniu ich spostrzeżeń, przemyśleń i opinii na temat wydarzeń z trudnej przeszłości Polski i Europy.
 
Uczestnictwo w projekcie to dobra okazja, aby zapoznać się od środka ze specyfiką jakościowych badań społecznych. To także okazja do ciekawej rozmowy z innymi studentami i studentkami dotyczącej ważnych współczesnych problemów. Wreszcie, to szansa na wyrażenie swoich poglądów w międzynarodowych badaniach opinii.
 
Uczestnictwo obejmuje udział w jednej, 90-120 minutowej dyskusji grupowej (grupa ok. 6 osób) zogniskowanej wokół tematu trudnej przeszłości. Dyskusje odbędą się w Instytucie Socjologii UW przy ul. Karowej 18 (sala 406) w następujących terminach: 14.05, godz. 16:00 i 16.05, godz. 16:00. Udział jest dobrowolny i nieodpłatny. Wypowiedzi będą anonimowe.
 
Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa. Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana udziałem, zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: rawski.repast@gmail.com lub swirek.repast@gmail.com. Chętnie odpowiemy na wszystkie dodatkowe pytania.