Aktualności

« Back

Taktylność i kinetyczność - konferencja

Zakład Komparatystyki oraz Pracownia Badań Instersemiotycznych i Intermedialnych Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w drugim spotkaniu konferencyjnym w cyklu Poszerzanie poetyki, zatytułowanym Taktylność i kinetyczność, odbywającym się 14–15 września 2020. Obrady prowadzimy za pomocą platformy Google Meet, można do nas dołączyć pod adresem: https://meet.google.com/jhg-utnn-iyg

Pobierz

Z wyrazami szacunku – organizatorzy:

Prof. dr hab. Ewa Szczęsna

Dr Robert Birkholc

Dr Weronika Lipszyc