Aktualności

« Back

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Od dnia 1 października do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami, lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, wyłącznie za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF).

Każdy student, który planuje złożyć wniosek o stypendium ministra samodzielnie wypełnia i składa taki wniosek w systemie OSF, po uprzednim zgłoszeniu się do Biura Spraw Studenckich w celu otrzymania dostępu do tego sytemu (login i hasło).

Aby założyć konto, student powinien zgłosić takie zapotrzebowanie wysyłając maila z domeny UW na adres stypendiumministra@uw.edu.pl do dnia 5 października 2020 roku, podając w zgłoszeniu imię, nazwisko, numer albumu oraz pełną nazwę jednostki, z której stara się o stypendium ministra.

BSS wysyła dane do logowania każdemu studentowi. Po zakończeniu wypełniania student informuje o tym BSS wysyłając maila na adres stypendiumministra@uw.edu.pl

Dodatkowe informacje, oświadczenie, dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów znajdują się na stronach ministerstwa

https://www.gov.pl/web/nauka/skladanie-wnioskow-o-stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20202021?fbclid=IwAR2aFIY4xGNqF7CJ4nGEIVjsKo8u_lRrAA07LlDiIOrCpFfcCnW-asweNYg.