Aktualności

« Back

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH

Szanowni Przedstawiciele kół naukowych afiliowanych przy Wydziale Polonistyki UW!
 
Dziś mija termin złożenia sprawozdania rocznego z działalności koła do prodziekana ds. studenckich dr. Łukasza Książyka. Wzór sprawozdania mogą Państwo pobrać ze strony Biura Spraw Studenckich: http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/01/zarz17_zal3.pdf
 
Sprawozdanie należy złożyć także do Biura Spraw Studenckich.
 
Koła naukowe, które dotychczas nie złożyły sprawozdania, uprzejmie proszę o jak najszybsze nadrobienie tej zaległości.
 
Do prodziekana proszę dołączyć plan działalności na przyszły rok. Złożenie sprawozdania wraz z planem stanowi warunek przyznania dofinansowania.