Aktualności

« Back

Powitanie roku akademickiego 2020/2021

U progu nowego roku akademickiego zwracam się do całej społeczności Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w imieniu władz dziekańskich Wydziału.

Szanowni Państwo!

Nowy rok akademicki 2020/2021 przychodzi nam rozpoczynać w trudnych warunkach ograniczeń narzucanych przez pandemię koronawirusa. Musimy mieć świadomość, że kwestią podstawową jest zachowanie bezpieczeństwa każdego z nas, nie tylko na uczelni, ale również w otoczeniu rodzinnym i społecznym, w którym funkcjonujemy. Przestrzeganie zaleceń narzuconych przez zagrożenie epidemiczne jest naszym obowiązkiem.

W tej trudnej sytuacji tym większe znaczenie mają pielęgnowane przez nas zgodnie z najlepszymi tradycjami akademickimi wartości, wśród których ważne miejsce zajmują solidarność społeczna i empatia w stosunku do innych. Wierzę, że właśnie one nie tylko pomogą nam przetrwać trudny okres, ale i wzmocnią naszą społeczność wydziałową i uniwersytecką.

Szanowni Państwo!

Rozpoczynając rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Polonistyki, kieruję słowa najlepszych życzeń do wszystkich członków naszej społeczności: studentów studiów stacjonarnych, zaocznych, podyplomowych, doktorantów, pracowników naukowych i nienaukowych. Życzę wszystkim nam zdrowia, sił, wytrwałości i pomyślności osobistej.

Szczególne słowa powitania i życzenia sukcesów kieruję w stronę nowych członków naszej społeczności, studentów, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają przygodę intelektualną, jaką są studia na Wydziale Polonistyki. Żałujemy, że jej początek napotyka trudności i ograniczenia narzucane przez epidemię. Zmuszeni okolicznościami i możliwościami logistycznymi, nie chcąc, aby inauguracja przybrała kształt uroczystości jedynie dla wybranych, ograniczyliśmy pierwsze spotkanie z Państwem do dnia adaptacyjnego, bez którego rozpoczęcie studiów byłoby niemożliwe. Wierzę, że mimo utrudnień w kontaktach bezpośrednich otrzymają Państwo od pierwszego dnia zajęć możliwość studiowania w pełni satysfakcjonującego, bogatego w treści i wartości humanistyczne.

Jest wiele form uczestnictwa w życiu Wydziału i Uniwersytetu. Podstawowym celem jest studiowanie, zgodne z waszymi zainteresowaniami i planami. W obecności na Uniwersytecie nie chodzi jednak tylko o udział w wykładach i ćwiczeniach. Warto zaangażować się również w inne formy aktywności dostępne dla studentów, na przykład w działalność naukową (w ramach kół naukowych i wszelkich projektów studenckich),  kulturalną (w chórze akademickim, teatrze studenckim, klubach studenckich), społeczną (w samorządzie studenckim, w Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu), sportową (w Akademickim Związku Sportowym na UW).

Starajcie się Państwo w pełni wykorzystać możliwości studiowania na Uniwersytecie Warszawskim nawet w tej formie, jaka dziś ze względów bezpieczeństwa jest możliwa. Mamy nadzieję, że jest to sytuacja przejściowa. Wszyscy pracownicy Wydziału służyć będą Państwu pomocą, postaramy się też przedstawiać wszelkie możliwe informacje w najprzystępniejszej formie elektronicznej. Wierzę, że razem przetrwamy trudny okres i wyjdziemy z niego bogatsi o zdobyte doświadczenia i umocnione poczucie wspólnoty.

Życzę nam wszystkim, aby rozpoczynający się rok akademicki 2020/2021 mimo początkowych trudności związanych z zagrożeniem epidemicznym okazał się dla nas wszystkich rokiem pomyślnym – spełnienia zamierzeń i pragnień, realizacji planów, osiągnięcia zakładanych celów i satysfakcji z dobrze spędzonego czasu w środowisku uniwersyteckim.

Otwieram rok akademicki 2020/2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

                                                                       Dziekan Wydziału Polonistyki

                                                                       Uniwersytetu Warszawskiego

                                                                       Prof. dr hab. Zbigniew Greń