Aktualności

« Back

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA)

W DNIACH 11-15 LUTEGO 2019 R. NA OBSZARZE M.ST. WARSZAWY OBOWIĄZUJE PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA) ORAZ DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (dotyczący cyberprzestrzeni: BRAVO-CRP)

W związku z organizacją Spotkania ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie w dniach 11-15 lutego 2019 r. na obszarze m.st. Warszawy obowiązuje pierwszy stopień alarmowy (ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP) . Stopnie alarmowe wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Więcej informacji znajdą Państwo tu: http://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html oraz w Zarządzeniu Rektora Nr 82 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie procedur postępowania na UW w sytuacji wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych oraz wprowadzenia stopni alarmowych zagrożeń w cyberprzestrzeni CRP na obszarze kraju (załącznik).