Aktualności

« Back

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr TIJANY VUKOVIĆ

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Kulturze i Religii oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 25 maja 2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr TIJANY VUKOVIĆ

tytuł rozprawy :

Regaining the Past. Yugoslav Legacy in the Period of Transition: the Case of Formal and Alternative Institutions of Art and Culture in Serbia at the End of the 20th and the Beginning  of the 21st Century.

Promotor: Prof. dr hab. Jolanta Sujecka (UW)
 
Promotor pomocniczy: Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk (IS PAN)
Recenzenci: Prof. dr Leo Rafolt (University of Osijek)
Prof. dr Nenad Makuljević (University of Belgrade)
Dyscyplina naukowa: nauka o kulturze i religii
Język obrony: angielski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#vukovic

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 17.05.2021 r. do godz. 9.00 w dniu 19.05.2021 r.