Aktualności

« Back

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAGDALENY PAWŁOWSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 11 lipca 2022 roku o godz. 12.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  MAGDALENY PAWŁOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Humor według Bolesława Prusa – kronikarza.
Teoria i praktyka.

Promotor: dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Ireneusz Gielata, prof. ucz. (Uniwersytet Ślaski)
prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#pawlowska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.