Aktualności

« Back

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr MAGDALENY KRZYŻANOWSKIEJ

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 roku o godz. 11.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  MAGDALENY KRZYŻANOWSKIEJ

tytuł rozprawy :

Ekspresja – doświadczanie – uczestnictwo.
Bohaterowie polskiej prozy lat 1864-1918 w świecie dźwięków.

Promotor: dr hab. Urszula Kowalczuk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: prof. dr hab. Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie)
dr hab. Magdalena Rudkowska, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#krzyzanowska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.