Aktualności

« Back

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Katarzyny Borkowskiej

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2022 roku o godz. 16.45 w sali nr 8 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  Katarzyny Borkowskiej

tytuł rozprawy :

Cyceron i Platon: tłumaczenia, parafrazy, nawiązania.

Promotor: prof. dr hab. Mikołaj Szymański (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Danek, prof. ucz. (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Dorota Zygmuntowicz, prof. IFiS PAN
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#borkowska  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.