Aktualności

« Back

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr DOROTY KRUK

Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022 roku o godz. 16.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr DOROTY KRUK

tytuł rozprawy :

Wokół pojęcia ‘straty'. Analiza semantyczna wybranych jednostek języka reprezentowanych przez czasownik stracić oraz wyrażeń bliskoznacznych.

Promotor: Dr hab. Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, prof. ucz. (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Grochowski (Instytut Języka Polskiego PAN)
Prof. dr hab. Krystyna Kleszcz (profesor emeritus, Uniwersytet Śląski)
Dyscyplina naukowa: językoznawstwo
Język obrony: polski

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kruk

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: kakuchar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 9.00 w dniu 23.05.2022 r. do godz. 9.00 w dniu 25.05.2022 r.