Aktualności

« Back

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr ANNY KUJAWSKIEJ-KOT

Rada Naukowa Dyscypliny Literaturoznawstwo oraz Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2022 roku o godz. 14.00 w sali nr 4 gmachu Wydziału Polonistyki, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr  ANNY KUJAWSKIEJ-KOT

tytuł rozprawy :

Doświadczenie niezgodności płciowej i procesu tranzycji bohatera transseksualnego w literackiej i filmowej odsłonie.

Promotor: prof. dr hab. Ewa Szczęsna (Uniwersytet Warszawski)
 
Recenzenci: dr hab. Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Anna Łebkowska (Uniwersytet Jagielloński)
Dyscyplina naukowa: literaturoznawstwo
Język obrony: polski

 

Rozprawa oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału pod adresem:
http://www.polon.uw.edu.pl/przewody-doktorskie#kujawska-kot  oraz na stronie Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego.