Aktualności

« Back

Nagrody „Literatury na świecie”

Z radością i dumą zawiadamiamy, że spośród przyznanych właśnie prestiżowych nagród „Literatury na świecie" za rok 2019 aż trzy trafiły do pracowników naszego Wydziału!

W kategorii „Proza" nagrodę zdobyła Inga Grześczak z IFK za przekład „Opowieści uciesznych" Poggia Braccioliniego (więcej o książce, próbka zawartości i możliwość zakupu tu: https://www.wuw.pl/product-pol-11623-Opowiesci-ucieszne-PDF.html?fbclid=IwAR0P2lnk950uzK26VZvJW7LuSoUPE64aNlNbKJEkjQG8jKM8UTpGHQ2Mg0M).

W kategorii „Inicjatywa wydawnicza" nagrodę otrzymał prof. Włodzimierz Olszaniec z IFK za redagowaną przez niego (wspólnie z Mikołajem Olszewskim) serię „Biblioteka Renesansowa" - w której właśnie ukazał się przekład Poggia.

W kategorii „Literaturoznawstwo, translatologia, komparatystyka" nagroda przypadła prof. Pawłowi Majewskiemu z IKP. Jego nagrodzona książka nosi tytuł „Święto języka. Szkice o relacjach między światem, słowem a umysłem ludzkim" (https://www.wuw.pl/product-pol-10651-Swieto-jezyka-Szkice-o-relacjach-miedzy-swiatem-slowem-a-umyslem-ludzkim.html).