Aktualności

« Back

Legitymacje studenckie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 28 września 2020 r. (w dniu, w którym będzie się odbywało spotkanie z Prodziekanem ds. studenckich oraz samorządem studenckim) będą również wydawane legitymacje studenckie oraz będzie miało miejsce podpisywanie ślubowania przez studentów kierunku Filologia polska.

W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego reżimu sanitarnego wydawanie legitymacji odbędzie w dwóch salach A i B (w budynku Audytorium Maximum) w dwóch turach. Od godziny 9.00 zapraszamy studentów grup dziekańskich 7-10, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza oraz studentów specjalności literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej. Prosimy przychodzić wg następującego porządku:

  • godz. 9.00 - grupa 7  LJ  sala A,  grupa 1  LKP  sala B
  • godz. 9.30 - grupa 8  LJ  sala A,  grupa 2  LKP  sala B
  • godz. 10.00 - grupa 9  LJ sala A
  • godz. 10.30 - grupa 10  LJ sala A

Natomiast od godziny 12.00 zapraszamy studentów grup dziekańskich 1-6, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza.

Prosimy przychodzić wg następującego porządku:

  • godz. 12.00 - grupa 1 LJ sala A 
  • godz. 12.30 - grupa 2 LJ sala A
  • godz. 13.00 - grupa 3 LJ sala A
  • godz. 13.30 - grupa 4 LJ sala A
  • godz. 14.00 - grupa 5 LJ sala A
  • godz. 14.30 - grupa 6 LJ sala A

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do założenia maseczek przed wejściem do budynku oraz zachowania przynajmniej 1,5 m dystansu. Prosimy mieć ze sobą własne długopisy!!!

Osoby, które nie będą mogły pojawić się po odbiór legitymacji 28 września 2020 r.,  będą to mogły zrobić w tygodniu (poniedziałek-piątek), w godz. 10.00-13.00, pok. 314 w budynku przy ul. Oboźnej 8.