Aktualności

« Back

koordynatorzy ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

 

Na podstawie § 7 zarządzenia nr 206 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (Monitor UW z 2020 r., poz. 385) – w szczególności w celu właściwej organizacji egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus", o której mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 zarządzenia – Kierownik Jednostki Dydaktycznej Wydziału Polonistyki UW, dr Łukasz Książyk, powołał koordynatorów ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym.

Funkcję koordynatorów ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (tj. od 1.10.2020 do 14.02.2021) powierzono następującym osobom:

  1. Dla kierunku filologia polska:
  1. Dla kierunku filologia bałtycka – mgr Marcie Wiślickiej (m.grzybowska@uw.edu.pl).
  2. Dla kierunku filologia polskiego języka migowego – mgr Marcie Wiślickiej (m.grzybowska@uw.edu.pl).
  3. Dla kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie – mgr Monice Mikule (m.mikula@uw.edu.pl).
  4. Dla kierunku logopedia ogólna i kliniczna:
  1. Dla kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze – drowi Jerzemu Stachowiczowi (js.stachowicz@uw.edu.pl).
  2. Dla kierunku sztuki społeczne – drowi Jerzemu Stachowiczowi (js.stachowicz@uw.edu.pl).
  3. Dla kierunku slawistyka:
  1. Dla Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum" – drowi Piotrowi Kajakowi (p.kajak@uw.edu.pl)